Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Anmälan öppen till höstens Klimatseminarium

Två personer på plöjd åker som tittar mot en märk ödesmättad himmel.

Foto: Tommy Andersson, Mostphotos

Den 13 september är det dags för det 22:a Klimatseminariet med tema ”Nästa steg i omställningen”.

Klimatseminariet är en dag för att accelerera klimatomställningen. Med intressanta föredragshållare, diskussioner och möten inspireras vi alla till fortsatt arbete och flyttar fram positionerna i länets klimatarbete.

Dagen leds av Erika Bjerström, SVT:s klimatkorrespondent.

Övergripande klimatmål för länet

De övergripande klimatmålen för Jämtlands län är att vara en fossilbränslefri region år 2030 och att utsläppen av växthusgaser ska minska med minst tio procent per år under perioden 2020–2030.

Klimatseminariet är en del i vårt arbete med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Mer information och anmälan

Kontakt

Jimmy Nilsson

Miljömålssamordnare