Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samtal om hur vi hanterar ett osäkrare omvärldsläge

Robin Åslund arbetar som utvecklare på Länsstyrelsen. Han arbetar med beredskapsfrågor och höll ett seminarium tillsammans med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Länsstyrelsens seminarium om alla myndigheters beredskapsansvar. Direktsändning i P4 Jämtland med landshövding Marita Ljung och polisområdeschefen David Westlin. Det var delar av Myndighetsfestivalens andra dag.

Isak Laurell, P4 Jämtland, direktsände på morgonen från Samverket. Han talade med landshövding Marita Ljung, Sandra Olofsson som arbetar på Samverket och polisområdeschef David Westlin.

Myndighetsfestivalens tema är ”Kris, konflikt och kaos.” Under dagen arrangerade Länsstyrelsen ett seminarium på temat ”Motståndskraftiga myndigheter.

Robin Åslund arbetar som utvecklare inom området krisberedskap. Tillsammans med Anna Nordahl på MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – pratade han om reformer och ett nytt beredskapssystem.

- I Sverige bygger vi motståndskraft. Vi har påbörjat en uppbyggnad av totalförsvaret och alla myndigheter är en del av det, berättade Robin Åslund.

Myndigheterna har ansvar

Och myndigheterna har uppgifter. Ett exempel är att identifiera vad de gör som är samhällsviktigt. För att kunna utföra sina uppgifter ska myndigheter också arbeta med något som kallas kontinuitetshantering.

- Alla myndigheter är en del av Sveriges beredskap. Det var ett av Robin Åslunds budskap.

- Det handlar om att planera för att kunna upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå. Och oavsett vilken störning myndigheten utsätts för, förklarade Anna Nordahl. MSB.

Vikten av att öva tillsammans

Övning var ett centralt tema för dagen. Värdet av utbildning och övning, nämndes flera gånger.

- Den plan som aldrig övas kommer aldrig att fungera när det bränner till, sa Robin Åslund.

I P4-intervjun betonade också landshövdingen vikten av att öva. Och vikten av att alla berörda aktörer samarbetar.

Tillit och övning är två viktiga faktorer, sa Marita Ljung i intervjun med P4-reportern Isak Laurell som också förevigade tillfället.

- Samverkan, övning och tillit till varandra är de viktigaste faktorerna när det gäller att samarbeta runt en kris, sa Marita Ljung.

Värdefullt för Polismyndigheten

Polisområdeschef David Westlin fick frågor om nyttan med myndighetssamarbetet.

- Samverket som vi sitter i är viktigt. Vi inom polisen får ny kunskap. Här blir det oväntade möten och det ger oss helt ny erfarenhet.

- Dessutom är vårt gemensamma arbete förebyggande. När det händer något behöver vi inte jobba i kapp.

Kim Strömmer på Region Jämtland Härjedalen, var en av åhörarna på seminariet med rubriken "Motståndskraftiga myndigheter."

Kontakt

Maria Anstett-Rim

Ledningskoordinator

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss