Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Renar på privat mark mellan den 1 maj och 30 september

Renar i trädgården

Foto: Tuula Andersson/ Mostphotos

Renen är ett fritt vandrande djur som flyttar till olika platser beroende på årstider och betestillgång. Ibland befinner sig renarna på privat mark, och det är tillåtet under vintermånaderna. Om du som markägare behöver komma i kontakt med samebyarna kring ren som dröjer sig kvar under vår och sommar hittar du en kontaktlista här.

Enligt Rennäringslagen får renen beta på vinterbetesmarkerna (privata marker) från 1 oktober fram till och med 30 april. I Härjedalen gäller andra datum för när renar får beta på privata marker i enlighet med betesavtal. I huvudsak innebär avtalen att vinterbete på privat mark får ske 1 november till och med 30 april.

Därefter ska renarna befinna sig på åretruntmarkerna; det vill säga i fjällen. Det händer att renar befinner sig på privata marker under tid som de inte ska vara där. I regel sker det mycket kortvarigt och utan att markägaren har några problem. Det finns dock tillfällen då renarna inte bara strövar över utan också uppehåller sig på privata marker. Markägaren kan då behöva komma i kontakt med den berörda samebyn för att få bort renar från sina marker.

Hitta kontaktuppgifter till samebyarna

På sametingets webbplats finns en kartfunktion som visar de områden som samebyarna använder till renbete. Där finns också kontaktuppgifter till respektive sameby.

Sametingets webbplats med kontaktinformation till samebyar i Jämtlands län Länk till annan webbplats.

Sametingets webbplats med karta över rennäringens markanvändning Länk till annan webbplats.

Vitesföreläggande

Länsstyrelsen kan – efter en ansökan från exempelvis markägare – förelägga en sameby att föra bort renar. Det gäller på marker där de inte får befinna sig. Detta gäller under förutsättning att markägare lider skada på grund av renarnas närvaro. Länsstyrelsen kan förelägga samebyn vite, det vill säga att betala en sorts böter.

Mer information om rennäringen på vår webbplats

Kontakt

Göran Gabling

Biträdande enhetschef, Naturvårdsenheten

Katharina Engdahl

Jurist (för vitesföreläggande)

Telefontid måndag till fredag (vardagar) 09.30-11.30.