Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu startar Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Finland ett jätteprojekt inom naturvård

Hanna Triumf arbetar med projektet Life2Taiga. Det startar nu och kommer bland annat att hålla på med så kallad naturvårdsbränning. Det innebär att en utvald skog får brinna lagom intensivt under kontrollerade former. Det görs på en plats där det gör störst nytta för naturvärdena.

17 länsstyrelser, Naturvårdsverket och finska Metsähallitus börjar i dag arbetet med att organisera 215 naturvårdsbränningar. Life2Taiga, ett stort EU-projekt, ska skydda arter som är beroende av brand. Detta görs genom kontrollerad bränning.

Life2Taiga smög i gång redan under vintern. Nu startar projektet på riktigt.

- I våra skogar finns flera arter som är helt beroende av att skogen brinner med jämna mellanrum. Men vi vill inte ha oönskade vilda skogsbränder. För att hjälpa de arter som behöver brand för att överleva använder vi naturvårdsbränning som skötselmetod, berättar Hanna Triumf som arbetar med projektet på Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Eld under kontrollerade former

Hon förklarar att naturvårdsbränning innebär att en utvald skog får brinna lagom intensivt under kontrollerade former. Och det görs på en plats där det gör störst nytta för naturvärdena.

- Naturvårdsbränning är också den huvudsakliga naturvårdsåtgärd som vi använder i EU-projektet Life2Taiga”, säger Julia Carlsson, nationell projektledare för Life2Taiga.

Projektnamnet Life2Taiga säger att det tidigare funnits ett liknade EU-projekt, Life Taiga. Ordleken beskriver också lite förenklat vad projektet går ut på, ”att ge liv till taigan”. Västlig taiga är namnet på naturtypen barrskogar som vi har i Sverige och Finland, berättar Hanna Triumf.

Så går en naturvårdsbränning till

  • Planering av en naturvårdsbränning startar flera månader innan själva bränningsarbetet utförs. Platsen är noga utvald och studerad för att effekterna i landskapet ska bli så goda som möjligt. En naturvårdsbränning genomförs på en dag då vindar, mark- och luftfuktighet är lämpliga.
  • Det kan inte vara för fuktigt men inte heller för torrt. Det gör det också svårt att långt i förväg säga vilken dag det sker.
  • Vatten och släckningsutrustning finns på plats under hela bränningsarbetet. Ett tiotal personer arbetar med och bevakar bränningen så att den inte smiter utanför avgränsningarna. Elden tänds i långsmala remsor inom de säkrade gränserna.
  • En remsa får brinna ut innan nästa tänds. På så vis regleras eldens hastighet och styrka. Efter bränningen är området svart och sotigt under en period. Redan året därpå brukar dock grönskan vara tillbaka.

Åtgärder och aktiviteter inom projektet

Det kommer att genomföras sammanlagt 215 naturvårdsbränningar på drygt 3 400 hektar under projekttiden. På ytterligare cirka 2 800 hektar ska brandefterliknande åtgärder genomföras, i skogar där det finns svårigheter med att utföra bränning.

Skogarna ligger i 165 Natura 2000-områden i Sverige och Finland. Åtgärderna kommer att skapa livsmiljöer för minst 40 arter som är beroende av brand för att överleva. De kommer även att gynna många andra arter som behöver döda stående och liggande träd i olika stadier av nedbrytning.

Det här är Life2Taiga

  • Syfte med Life2Taiga är att återskapa och restaurera en del av den naturtyp som kallas västlig taiga till hur den såg ut för över 100 år sedan.
  • Projektet sträcker sig från oktober 2022 till december 2028. Det koordineras av Länsstyrelsen i Västmanlands län och finansieras av EU:s LIFE-program.
  • Den totala budgeten är på 23, 5 miljoner euro. Det motsvarar cirka en kvarts miljard svenska kronor. Drygt två tredjedelar av pengarna kommer från EU.
  • Deltagande parter är Metsähallitus, Naturvårdsverket och 17 länsstyrelser. (Metsähallitus är en finsk statlig verksamhet som har till uppgift att bl a sköta och skydda finska statens mark- och vattenområden.)

Kontakt

Hanna Triumf

Naturvårdshandläggare

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss