Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lyckat värdskap för utländska förband

En bild från stranden visar en tillfällig färja på Ljusnan med två amerikanska militärfordon på.

Trafikverket skeppar fordon ur amerikanska marinkåren över Ljusnan i Sveg. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Enheter ur den amerikanska marinkåren skeppades över Ljusnan i Sveg i tisdags. Momentet var en del av det värdlandsstöd som flera offentliga verksamheter ställde upp med, under samordning av Länsstyrelsen.

Värdlandsstöd är den hjälp som Sverige lämnar till Nato-förband så att de kan delta i övningar på svensk mark. Systemet övades under den pågående militärövningen Aurora 23 när amerikanska marinkårsenheter – soldater och fordon – transporterades genom länet.

Övning i värdlandsstöd

Fem av länets åtta kommuner fick möjlighet att öva sig i värdlandsstöd under de dagar transporterna skedde: Åre, Krokom, Östersund, Berg och Härjedalen. Deras uppgifter skiftade beroende på om de utländska trupperna skulle stanna, sova och äta eller bara passera igenom.

Åre kommun, till exempel, stod som första värd eftersom förbanden kom in i Sverige via gränsövergången i Storlien under måndagen. Eftersom många av de besökande fordonen är tunga måste kommunen veta att vägar och broar håller för den ovana påfrestningen. För säkerhets skull körde militärkolonnen mitt i vägen så ofta det gick, för att fördela vikten över hela vägbanan.

En rad av fyra fordon ur amerikanska marinkåren passerar norsk-svenska gränsen vid Storlien.

Amerikanska marinkåren passerar norsk-svenska gränsen vid Storlien. Foto: Försvarsmakten/Urban Isberg

Många förberedelser

Andra frågor som måste redas ut i förväg är var de gästande militärerna kan tanka, stanna och äta, låna toaletter, etc. Var kan de övernatta och vart hänvisas de om de gör illa sig? Kommunerna måste informera medborgarna om trafiksituationen och anpassa delar av sin verksamhet efter eventuella olyckor som till exempel dieselutsläpp. I Härjedalen tillkom uppgiften att frigöra en yta i Sveg som uppställningsplats där fordonen kunde förbereda överskeppningen.

Förutom kommunerna var förstås Försvarsmakten involverad i värdlandsstödet, men även Polisen, Räddningstjänsten och Region Jämtland Härjedalen. Räddningstjänsten förstärkte till exempel sin ledning och beredskap för att göra insatser vid olyckor och extraordinära händelser.

Trafikverket en viktig aktör

En annan central aktör i övningen var Trafikverket. Det var på deras initiativ överfarten över Ljusnan genomfördes under tisdagen. Som förberedelse byggdes en ny grusväg från utkanten av Sveg ner till ett lämpligt färjeläge vid stranden. Samtidigt lastades pontonbroar i sektioner på lastbilsflak i Lidköping och kördes de 49 milen upp till Sveg.

Nyckeln är samarbete

För att alla förberedelser ska fungera måste aktörerna prata med varandra, och det är där Länsstyrelsen kommer in. Mycket samverkan sker direkt mellan myndigheter, som när Trafikverket och Försvarsmakten pratar ihop sig om riskbedömningar kring bärighetsklasser för vägar och broar.

Men ofta är det omöjligt att veta hur ens egen verksamhet kan påverka andra aktörer. Då kallar Länsstyrelsen till gemensamma samverkanskonferenser.

Det är enda sättet att säkra att alla aktörer har samma lägesbild, menar Länsstyrelsens biträdande beredskapsdirektör Thomas Lindberg. Om något händer under till exempel en transport kommer Försvarsmakten att meddela Länsstyrelsen. Sedan blir det vårt jobb att kalla till samverkan och se till att problemet blir löst.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss