Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kronprinsessan besökte Sonfjället i strålande sol

Kronprinsessan och landshövdingen på skidor vid Sonfjället

Foto: Kungliga Hovstaterna

Kronprinsessan Victoria besökte Sonfjällets på årets kanske vackraste dag. I besöket ingick skidtur på kalfjället och information om länets enda nationalpark.

Syftet med besöket var att uppmärksamma och lära sig mer om Sonfjällets nationalpark. Prinsessan Victoria besöker Sveriges samtliga 30 nationalparker och var förra året i Färnebofjärdens och Garphyttans nationalparker.

Besöket startade på Hede Turistbyrå där paret välkomnades av turistvärden Ann-Charlotte W-Bergström och Eva Eriksson, verksamhetsansvarig Hede Företagargrupp.

Under besöket fick kronprinsessan ta del av information om Hede Företagargrupp samt se ett bildspel från Sonfjällets Nationalpark.

Utgick från Nysätern

Därefter åkte man vidare till en av nationalparkens entréer, Nysätern. Där bjöds på tolkning efter skoter upp till nationalparksgränsen. Efter lunch på plats började sällskapet åka skidor in i vildmarken. Det var nästan vindstilla, gassande sol och kronprinsessan tycktes njuta av turen.

– Det var fantastiskt trevligt och vackert att få visa upp Sonfjället i detta magiska väder. Både jag och kronprinsessan uppskattar besöket väldigt mycket, sa landshövding Marita Ljung som också åkte skidor.

Medias intresse för besöket, var stort. På plats fanns journalister och fotografer från både lokala och nationella redaktioner. De var utrustade med både skoter och skidor och fick goda tillfällen att dokumentera kronprinsessparets besök i den soliga, svenska fjällvärlden.

Fakta om Sonfjällets nationalpark

  • En liten del av Sonfjällsmassivet avsattes redan 1909 som en av de första nationalparkerna i Europa. Anledningen var att man ville bevara ett skogs- och fjällområde i de södra fjälltrakterna i dess naturliga tillstånd.
  • Just Sonfjället utsågs till nationalpark eftersom de ovanligt lavrika fjällhedarna var relativt opåverkade av renars tramp och bete. En annan stark orsak var att man ville skydda björnen, som vid denna tidpunkt endast fanns i en mycket svag stam i området. Numera har björnar ett starkt fäste i nationalparken och det finns en tät och livskraftig björnstam.
  • Trots att björnen är områdets karaktärsart, visar sig det skygga djuret visar sig sällan. Man ser istället dess närvaro genom spillning, spår och urätna myrstackar. I området finns även lämmel, ren och älg, och ett rikt fågelliv med bland annat ljungpipare och ripor. Med lite tur kan man även se fjällvråk, kungsörn och lodjur.
  • 1989 utvidgades nationalparken från 27 till 104 kvadratkilometer (10 400 hektar) så att hela fjällmassivet, dess fjällhedar och en stor del av det omgivande skogslandskapet också fick skydd.
  • Då bildades också naturreservaten Nyvallen och Nysätern som ingår i nationalparksområdet
  • I slutet av 1800-talet fanns närmare tio fäbodar runt Sonfjället. Under 1900-talet övergavs de en efter en och i dag brukas endast Nyvallen. Nyvallen är en levande fäbod med fjällkorna på fritt bete i skog och fjäll. På Nyvallen kan besökaren fortfarande uppleva det fäbodliv som tidigare varit så viktigt i och kring Sonfjället.

Fakta om Sveriges nationalparker

  1. Att bilda nationalparker är ett sätt att bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv och att skydda områden som annars hotar att förstöras eller försvinna helt. Skyddet behövs både för naturens egen skull och för människans. Nationalpark är det starkaste skydd ett område kan få.
  2. Nationalparkerna speglar Sveriges natur. Våra sex naturtyper; fjäll, sjöar och vattendrag, kust och hav, ädellövskog, våtmark och barrskog, finns alla representerade.
  3. Nationalparken bildas genom beslut av regering och riksdag och marken ägs av staten. Naturvårdsverket förbereder beslutet, tillsammans med länsstyrelser och andra lokala aktörer. Det finns i dag 30 nationalparker.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss