Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om tillstånd för cykellopp i Funäsfjällen i juli

Sommarfjäll

Länsstyrelsen har beslutat om markupplåtelse för cykelloppet Fjällturen den 14 och 15 juli 2023. Loppet äger rum på leder i Funäsfjällen vid Ramundberget i Härjedalens kommun.

Länsstyrelsen har gjort bedömningen att arrangemanget, även om det kan leda till störningar, inte utgör en avsevärd olägenhet för renskötseln. Arrangören får därför tillstånd att genomföra cykelloppet.

Fjällturen har arrangerats i området under flera år. Delar av loppet går på leder på renbetesfjällen, där staten är markägare och Mittådalens sameby har sina åretruntmarker.
Länsstyrelsen har genomfört konsultation med Mittådalens sameby och andra samiska företrädare inför beslutet.

Renskötselns behov förändras över tid och detsamma gäller störningarna på renbetesfjällen. Samiska företrädare har framfört att stora arrangemang och övrigt friluftsliv påverkar renskötseln negativt, samtidigt som renarna under sommaren behöver betesro. Av hänsyn till renskötseln i området har bansträckningen för loppet därför justerats.

Kontakt

Nils Sandqvist, förvaltningshandläggare, e-post: markupplatelser.jamtland@lansstyrelsen.se

Kontakt