Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rekordmånga ansökningar och beviljade projekt inom Klimatklivet

Traktor som plöjer.

Ny statistik visar att det kom in rekordmånga ansökningar om stöd via Klimatklivet under 2022. Jämtland är ett av fyra län med störst intresse för att genomföra Klimatklivsprojekt.

Under 2022 kom det in rekordmånga ansökningar om klimatinvesteringsstödet Klimatklivet. Detta gäller både nationellt och här i Jämtlands län. Totalt i Sverige kom det in 2 035 ansökningar förra året varav 962 beviljades stöd. Sifforna för Jämtlands län är 57 ansökningar under 2022 varav 32 beviljats stöd, vilket sett till antal invånare innebär att Jämtlands län är topp 4 i såväl ansökningar som beviljade projekt. Projekten som är fleråriga beviljades sammanlagt 192 miljoner kronor i stöd.

En stor andel av ansökningarna till Jämtlands län rör investeringar inom jordbruket och laddinfrastruktur för personbilar och tunga fordon. Det enskilt största projektet är dock rötgasanläggningen i Gräfsåsen.

Det finns ett flertal goda anledningar som gör att fler företag, föreningar och kommuner bör titta närmare på Klimatklivet.

– Klimatklivet är så brett att nästan alla typer av klimatinvesteringar kan sökas och chansen att få stöd är stor. Förutom minskade klimatutsläpp så leder åtgärderna många gånger till bättre arbetsmiljö, ökad effektivitet och lönsamhet för den som genomfört åtgärden, säger Jimmy Nilsson, energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen.

Mer information om kommande ansökningsperioder för Klimatklivet

Kontakt

Jimmy Nilsson

Miljömålssamordnare