Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om stängda skoterleder inom Jovnevaerie åretruntmarker

Kartsnitt över stängd skoterled, Led Z23, Ansätten-Ruckeltjärnarna-Långvattnet samt anslutning till Sandtjärn

Länsstyrelsen beslutar att stänga en del av allmän skoterled inom Oldflån-Ansätten naturreservat, Burvattnet regleringsområde. Leden stängs av från och med den 13 april 2023 tills vidare och längst till och med slutet av vårsäsongen 2023.

Den led som berörs är Ansätten - Ruckeltjärnarna – Långvattnet samt anslutning till Sandtjärn (Z23). Den del av leden som stängs är sträckan från Sandtjärnen upp till Långvattnet och från Långtjärnen upp till Långvattnet. För vidare information läs beslutet i sin helhet, där finns en karta över det ledavsnitt som berörs av avstängningen.

Motivering till beslutet

Renar har under senaste veckan anlänt till sina åretruntmarker för kalvning inom Jovnevaerie sameby. Renarna, särskilt de högdräktiga vajorna, är mycket känsliga för störningar under denna period och befinner sig nu i direkt närhet av den allmänna skoterleden som detta beslut berör. Skotertrafik längs denna led kan innebära oacceptabel störning för renskötseln i området och därför bedömer Länsstyrelsen att det är befogat att stänga berörd led för skotertrafik tills vidare.

Beslut om stängda skoterleder inom Jovnevaerie åretruntmarker Pdf, 649.1 kB.

Kontakt