Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Militära transporter genom Jämtland i april

En kvinnlig plutonchef med kamouflagefärg i ansiktet sitter i en bandvagn med dörren öppen.

Det är förbjudet att bryta eller hindra en militärkolonn. Här en övning med Norrbottens regemente utanför Kalix 2022. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Under vecka 15 och 16 kommer militära förband att röra sig genom delar av länet. Många av fordonen är stora, tunga och långsamma, så håll uppsikt och avstånd om du möter dem på vägarna.

Som en del av försvarsmaktsövningen Aurora 23 kommer militära transporter att ske i Jämtlands län under vecka 15 och 16. Transporterna avser såväl svenska som utländska fordon. Var uppmärksam på skyltar och anvisningar och följ trafikinformationen via radio för att hålla dig uppdaterad om läget.

Tänk på att:

  1. Trafikstörningar kan uppstå lokalt. Planera gärna resor med extra tidsmarginal.
  2. Som trafikant är du skyldig att lämna fri väg för militärkolonner, på samma sätt som för utryckningsfordon. Du får inte bryta eller på annat sätt hindra en militärkolonn. (2 kap 6 § Trafikförordningen)
  3. Lägg inte ut bilder av pågående militär verksamhet på sociala medier. Särskilt inte aktuell information om sådant som händer just nu. Det finns ingen anledning att underlätta informationsinhämtningen för en potentiell motståndare.

Kontakt