• Eldningsförbud i länet

    Brandrisken är mycket stor i östra delarna av Jämtlands län. Eldningsförbud gäller från klockan 08.00 lördag den 10 juni i Bergs och Härjedalens kommuner, samt i områden öster om E45:an. Eldningsförbudet gäller fram tills det upphävs./ A fire ban has been issued for Berg and Härjedalen municipalities, and in all areas east of the E45 highway. It is in effect between Saturday, June 10 at 8.00 am and until it is revoked.

Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sverige lämnar in förstudie om Vinter-OS i Sverige år 2030

Åsa Edlund Jönsson är generalsekreterare i Sveriges Olympiska Kommitté, SOK. I Residenset berättade hon om arbetet med den pågående förstudien. Arbetet sker inför en eventuell ansökan om Vinter-OS i Sverige år 2030.

– Vi kan arrangera ett hållbart och demokratiskt Vinter-OS i ett land som faktiskt har snö.

Det sa landshövding Marita Ljung då arbetet med förstudien inför Vinter-OS år 2030, presenterades på Residenset.

På mötet deltog Hans von Uthmann, tillförordnad vice ordförande i SOK och Åsa Edlund Jönsson, generalsekreterare i SOK, landshövding Marita Ljung samt Åsa Llinares Norlin, och ordförande Bo Sköld, generalsekreterare, i Sveriges Paralympiska Kommitté.

Gemensamma minnen skapar ett land, ett folk en nation. Det gör sport till något unikt.

Åsa Edlund Jönsson, generalsekreterare

IOK, Internationella Olympiska kommittén, har bett om en svensk förstudie inför Vinter-OS 2030. Frågan har ställts till Sveriges Olympiska Kommitté, SOK, och Sveriges Paralympiska Kommitté, SPK.

Marita Ljung bjöd in beslutsfattare i Åre och Östersunds kommun, regionen och Svenska Skidskytteförbundet och Svenska Skidförbundet för att få information om den förstudie som SOK, SPK och Riksidrottsförbundet ska lämna in till IOK senast 1 juli.

– Syftet med mötet att skapa en gemensam plattform för vidare diskussion och arbete och se hur vi länet kan bidra till förstudien, säger landshövdingen.

Berättade om förstudien

På mötet deltog Åre kommun, Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen. Syftet var att få information om den förstudie SOK lämnar in i sommar till Internationella Olympiska kommittén. Och det gäller både Vinter OS 2030 samt Paralympiskt Vinter OS 2030.

Vad som ska ingå i förstudien presenterades för deltagarna. Det följde en diskussion där de fick chans att lämna länets synpunkter, idéer och visioner kring detta.

Sverige har ett gott rykte

– Vi är kända för att kunna organisera, planera och genomföra stora evenemang, sa Åsa Edlund Jönsson som är generalsekreterare i Sveriges Olympiska Kommitté.

– Sverige har ansökt om OS flera gånger vilket ger oss fördelar. Vi har kunskap och erfarenhet, berättade hon.

Med anledning av ifrågasättandet av ett Fotbolls-VM i Qatar och idrottsdeltagare från Ryssland i stora evenemang, förklarade SOK:s generalsekreterare Åsa Edlund Jönsson, att de är väldigt tydliga mot Internationella Olympiska Kommittén i alla värdegrundsfrågor.

Åsa Llinares Norlin är ordförande i Sveriges Paralympiska Kommitté, SPK. Hon talade om möjligheten att kunna samarrangera Parasport-OS med Vinter-OS.

Några av synpunkterna från länet:

Tiden är mogen för att modernt OS.
Svenska Skidförbundets ordförande Karin Mattson.

Vi ska arrangera ett Vinter-OS för att Sverige i allmänhet och Östersund i synnerhet, har goda arenor och är bra på att arrangera tävlingar och evenemang.
Östersunds kommundirektör Anders Wennerberg.

Ett vinter-OS bidrar till eliten och skapar hjältar och förebilder.
Svenska Skidskytteförbundets generalsekreterare Rikard Grip

Svenska Skidskytteförbundets generalsekreterare Rikard Grip och ordförande Sofia Domeij, var några av idrottsrörelsens representanter på mötet.

Kontakt