Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Här startar produktionen av lokalt ägd och förnybar el

Hållbar utveckling. Landshövding Marita Ljung invigde Hocksjöns vindkraftspark. Den producerar energi till cirka 88 000 hushåll.

Ett område med 23 lokalt ägda vindkraftverk som producerar el till cirka 88 000 hushåll. En satsning på 1,6 miljarder kronor av Jämtkraft och Persson Invest. Nu har Marita Ljung invigt Hocksjöns vindkraftspark.

Klippa band tillhör en landshövdings arbetsuppgifter. I det här fallet blev det i stället en symbolisk ihopkoppling av elkablar. Landshövdingarna Marita Ljung, till vänster, och Västernorrlands landshövding Berit Högman, "kopplade på strömmen" i sällskap av Jessica Brander på Jämtkraft.

Hocksjöns vindkraftspark dränktes i sol under invigningen. Vinden var liten men entusiasmen och glädjen var desto större.

Det handlar om lokalt ägande och lokal förankring. Ägarna, som investerat 1 600 miljoner kronor, är Jämtkraft och Persson Invest. Det är en satsning inför framtiden. En satsning på mer elproduktion och hållbar utveckling.

Stor elproduktion

Produktion är omfattande. Den motsvarar cirka 50 procent av Jämtkrafts hela elproduktion från bolagets 17 vattenkraftverk. Ett enda varv från ett av vindkraftverken ger den el som krävs för att köra en standardelbil fem mil.

En del i den lokala förankringen är att en ideella förening får del av intäkten från elproduktionen, så kallad Vindpeng. Pengarna förvaltas och fördelas av föreningen till byarna i närområdet. Hocksjön Vind har använt sig av lokala leverantörer under byggnation och anställt lokal personal.

- Vi lägger särskild vikt vid att stärka och utveckla samarbetet med byarna. Och via vår Vindpeng vill och bidra till utveckling, sa Jämtkrafts projektledare Gabriel Duveskog.

I sina invigningstal pratade landshövdingarna om det stora behovet av el för att klara den gröna omställningen och hur Hocksjön Vind på ett föredömligt sätt jobbat med information och kommunikation med boende i närområdet.

De välkomnade också det lokala och regionala ägandet vilket skapar förutsättningar för fortsatt god dialog och en hållbar utveckling.

Spår framtiden. Andreas Gyllenhammar är global hållbarhetschef på Sweco. Han sa att Sverige är bra på flera delar av grön omställning och hållbar utveckling. Men att vi har problem att leva upp till målen när det gäller vår konsumtion och produktion.

Fakta om Hocksjöns vindkraftspark:

  • Ägs av Jämtkraft till 75 procent och av Persson Invest med 25 procent.
  • Investeringen är ca 1,6 miljarder kronor för ägarna.
  • Består av 23 vindkraftverk med en totalhöjd på 230 meter.
  • Producerar el till cirka 88 000 hushåll per år. Produktionen är 440 GWh årligen.
  • Elproduktionen från vindkraftsparken motsvarar cirka 50 procent av Jämtkrafts hela elproduktion från 17 vattenkraftverk.
  • Vindkraftsparken ligger på gränsen mellan Sollefteå kommun i Västernorrland och Ragunda kommun i Jämtlands län.
  • Bolagets Vindpeng beräknas bli cirka 400 000 kronor årligen som går till en ideell förening. Föreningens styrelse består av representanter för byarna i närheten. Dessa är Fullsjön, Borgvattnet, Lungsjön, Rensjön, Myrdalen, Västvattnet, Terrsjö, Björkvattnet och Hocksjön.
  • Bolaget har satt in en engångssumma på 600 000 kronor till föreningen och bygger två laddstationer för elbilar i två av byarna.

Persson Invest äger 25 procent av Hocksjöns vindkraftspark. Att ta ansvar i den gröna omställningen, är ett viktigt skäl att vara en del i projektet. Det sa styrelseordförande Bob Persson vid invigningen.

Marita Ljung deltog i den film som Jämtkraft producerade med anledning av invigningen.

Kontakt

Claes Ahlström

Kommunikatör

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss