Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Elbilisterna laddade sina bilar för sex varv runt jorden förra året

Laddplats Ladda Mittstråket vid Östersund västra station har nu fyra laddstolpar med totalt 8 laddpunkter.

Sedan starten 2021 har projektet Ladda i Mittstråket installerat 162 nya laddplatser. Projektet som drivs gemensamt av länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län, närmar sig nu sitt slut.

Syftet med projektet Ladda i Mittstråket är att minska klimatpåverkan från persontransporter. Det görs genom genom att bygga ut laddinfrastrukturen för laddbara elbilar vid järnvägsstationerna mellan Sundsvall och Storlien.

Detta bidra till ett mer hållbart resande och underlättar det kollektivta resandet.

– Vi har i stor utsträckning lyckats genomföra det vi tänkt göra i projektet. Vi har byggt laddinfrastruktur längs Mittstråket och bidragit till fossilfritt resande i hela stråket.

Engagerade elbolag och kommuner

– Här har vi jobbat med ett helt stråk, en Europaväg. Och det har varit stort engagemang från både elbolag och kommuner i Jämtlands och Västernorrlands län.

Det säger projektledaren Karin Frejarö som arbetar på Länsstyrelsen Västernorrland.

Elbolagen Jämtkraft och Sundsvall Energi ansvarar för installation och drift av laddplatserna.

– Genom projektet har vi bidragit till väldigt många laddplatser i regionen, vilket känns väldigt bra. Extra roligt är att se att det bevisligen fanns ett behov, eftersom laddplatserna används mycket, berättar Jimmy Anjevall, Jämtkraft.

Laddat el för 26 000 mil

Förra året laddade elbilisterna 53 000 kilowattimmar på de stolpar som Jämtkraft installerat i projektet. Som en jämförelse kan nämnas att en normalvilla konsumerar cirka 20 000 kilowattimmar per år.

Den laddade elen motsvarar 26 000 mils körning med en elbil. Det är ungefär lika långt som 6 varv runt jorden.

– Jag ser en fördubbling av denna siffra framöver eftersom flera av stolparna inte var på plats förrän sista halvan av förra året, berättar Jimmy Anjevall, Jämtkraft.

Behov av fler laddplatser

En av de som använder laddstationerna är biluthyrningsföretaget E-go och deras kunder. Deras bilar är placerade på strategiska platser - exempelvis på tågstationer.

– Vi kan se att våra kunder nyttjar alla laddplatser som Ladda i Mittstråket satt upp. Sådana här projekt är en förutsättning för valfrihet och och rörlighet på en plats. Det är en del av den hållbara platsens utveckling, säger Daniel Arenholm, E-go.

Mer laddning i Åre

Han ser ett stort behov av fler laddplatser, speciellt i Åre.

– För den yngre generationen är det vanligt att ta tåget till en turistort och hyra elbil där. Framtidens kund tar för givet att det finns laddstationer, säger han.

Om projektet Ladda i Mittstråket

Projektet finansieras av Länsstyrelserna i Jämtlands län och i Västernorrland samt till 50 procent med medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det övergripande målet för projektet är att stärka Mittstråket som ett funktionellt och hållbart transportstråk som främjar övergången till en fossilfria transporter. Investeringarna för installationer av projektets laddstolpar har skett i samverkan mellan Jämtkraft AB och Sundsvall Energi AB som också kommer att vara ägare till laddstolparna efter projektets slut.

Förutom målet att bygga 85 nya laddstolpar (med 2 laddplatser vid varje stolpe) fördelade på alla järnvägsstationer med tåguppehåll mellan Sundsvall och Storlien, ska också andelen elbilar i Västernorrlands och Jämtlands län öka betydligt jämfört med 2019.

Enligt projektets utvärdering har andelen nyregistrerade laddbara personbilar ökat i kommunerna längs Mittstråket, från 7 % 2019 till 49,3 % 2022.

Projektet har uppmärksammats av internationell nyhetskanal

Inslag från Euronews 2022: Fler laddplatser är målet för europeiskt projekt Länk till annan webbplats.

Inslag från Euronews 2022: Svenskt projekt ska bidra till minskade klimatavtryck Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss