Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länet skärper förmågan till värdlandsstöd

En kvinnlig svensk militär skakar hand med en amerikansk motsvarighet.

Värdlandsstöd innebär att Sverige tar emot Nato-trupp på svensk mark. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Värdlandsstöd innebär att Sverige agerar värd för utländsk trupp. I början av mars träffades det militära och civila försvaret i länet (alltså totalförsvaret) för att diskutera detaljerna kring hur det ska gå till.

Den 1 mars bjöd Länsstyrelsen in till en heldag om värdlandsstöd – det som på Nato-engelska kallas host nation support. Målet var att skapa en gemensam bild av hur en stor sådan insats skulle påverka länet. Deltagarna skapade även en bild av vilka tillgångar som finns i länet för den typ av stöd som stora militära förband har behov av.

Stor uppslutning

Att totalförsvarssamarbete är hett just nu märktes på den stora uppslutningen – nära 40 personer från flera stora totalförsvarsaktörer i länet – Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen, Polisen, Försvarsmakten, Räddningstjänsten och Länsstyrelsen.

Efter en genomgång av grunderna i värdlandsstöd diskuterades hotbilden mot utländsk militär verksamhet i länet – framför allt marktransporter. Polisen presenterade sitt perspektiv, och efter lunch genomfördes en övning där olika scenarion hanterades.

Det var bra engagemang i diskussionerna och vi fick med oss många värdefulla erfarenheter, berättar övningsledare Thomas Lindberg.

En stad på hjul

Om ett Natoförband ska transporteras genom länet innebär det ökade krav på de kommuner och regionala organisationer som berörs, till exempel polis och räddningstjänst.

Vid stora övningar eller insatser kan det handla om stora förband på 10 000–20 000 soldater och 5 000 fordon som ska kunna röra sig i länet. Som en liten stad på hjul. Antalet invånare i en liten kommun kan då plötsligt fördubblas under en kort period. Vid sådana tillfällen kan kommunen få förstärkningsresurser av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vad är värdlandsstöd?

Värdlandsstöd betyder att ett land möjliggör för Nato att till exempel transportera militär trupp genom landet. Sverige ingick ett avtal om värdlandsstöd med Nato redan 2014.

Sannolikheten för att värdlandsstöd ska bli aktuellt i ett skarpt läge har ökat avsevärt under det senaste året. Därför kommer systemet att övas vid flera tillfällen i framtiden, med början redan i år.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss