Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inventeringen av höga naturvärden i länets östra delar är nu sammanställd

En gammal tallåga

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Länsstyrelsen Jämtlands län genomför regelbundet inventeringar av olika naturvärden av flora och fauna i skog, mark och vatten. De är en del av olika uppdrag och insatser inom exempelvis den nationella miljömålsuppföljningen och miljöövervakningen.

Områden som har inventerats är landskapsavsnitt med högre naturvärden än omgivande landskap. Dessa är; Tåsjöberget, Sprötberget, Bollsberget, Ammerån, Snedmyran, Vårkallhöjden, Gimdalen, Kyrkkilen och Näktesbergen. Resultaten är nu sammanställda och kommer att tillgängliggöras på vår webbplats under våren 2023. Inventeringsunderlaget med hotade arter har sedan tidigare registrerats i Artportalen. Mer om inventeringens omfattning publicerades under förra året.

Tidigare nyhet om inventering av naturvärden 2022.

Inventerade landskapsavsnitt

En gammal tallåga

Röda områden markerar inventerade landskapsavsnitt under 2021–2022. Karta: Lantmäteriet Geodatasamverkan - GSD

Förhandsinformation till dig som är markägare

Innan publicering av rapporten ges du som markägare möjlighet att ta del av inventeringsresultaten. I bildspelet med områdeskartor ser du vilka landskapsavsnitt som har inventerats. Äger du mark i områden och vill få ett utdrag från rapporten hör du av dig till Länsstyrelsen. Mejl skickas till jamtland@lansstyrelsen.se. Ange kontaktuppgifter och vilket område du är intresserad av. Märk mejlet med Naturvärdesinventering.

Kontakt

Annelie Johansson

Chef naturskyddsfunktionen, naturvårdsenheten

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss