Höga flöden i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Näringslivet förbereder sig för att bidra till totalförsvaret

Landshövding Marita Ljung förbereder mötet inför 5-6 minglande gäster från näringslivet.

Landshövding Marita Ljung och representanter för näringslivet under träffen på residenset i Östersund. Foto: John Nilsson/Länsstyrelsen Jämtlands län

Landshövdingen och beredskapsdirektören välkomnade i fredags representanter för länets näringsliv till residenset i Östersund för ett möte om totalförsvaret. Vid samhällsstörningar, och ytterst krig, är företagens insatser avgörande för samhällets motståndskraft. På flera sätt.

Syftet med mötet var att sprida och öka kunskapen för att fler ska kunna bli delaktiga i att öka samhällets beredskap, utifrån sina förutsättningar, behov och incitament.

Företagsorganisationer, kommunernas tillväxtchefer och regionen tillhörde deltagarna vid mötet. Diskussionerna blev intressanta kring vad som förväntas av företagen, vilka behov de har och hur parterna gemensamt kan leverera största effekt till totalförsvaret.

Näringslivets unika position

Företag har nämligen en unik situation inom totalförsvaret. Samhället behöver deras produkter och tjänster, deras förmåga till omställning och den stabilitet de har som arbetsgivare. Ju fler människor som har arbete och kan fortsätta att bidra med sina dagliga uppgifter, desto starkare blir totalförsvaret.

Det finns ett ömsesidigt beroende mellan samhället och näringslivet i dessa frågor, så detta är verkligen ett teamwork där deltagarna på detta möte blir viktiga ambassadörer för att öka försvarsviljan och takten på förmågeökningen i länet, säger beredskapsdirektör Maria Kanka.

Egentligen behöver företagen inte göra mer än vad lagen kräver. Samtidigt har de intresse av att förbereda sig så att de kan överleva olika samhällsstörningar och fortsätta att driva sin verksamhet. På så vis blir de även konkurrenskraftiga och kan utöka sina affärsmöjligheter.

Tips för bättre motståndskraft

Lösningen är att lägga sig på en nivå som är anpassad efter den verksamhet man bedriver. Alla åtgärder behöver inte vara dyra. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) lanserade i höstas kampanjen Förberedda företag, som innehåller många tips för företag som vill förbättra sin motståndskraft mot kriser:

  • Håll er informerade om hotbilden
  • Identifiera vilka delar av verksamheten som är samhällsviktiga
  • Ringa in områden där företaget är sårbart
  • Skapa en god säkerhetskultur i organisationen för att skydda era tillgångar
  • Planera för hur ni ska hantera avbrott och snabbt komma på banan igen
  • Bygg gradvis upp ett lager av de mest kritiska insatsvarorna
  • Kartlägg vilka medarbetare som är krigsplacerade någon annanstans och försvinner från företaget vid höjd beredskap
  • Hitta alternativa energikällor för att minska sårbarheten
  • Ta kontakt med andra företagare som ni kan samarbeta med.
Landshövding Marita Ljung.

Landshövding Marita Ljung var mycket nöjd med mötet om näringslivets roll i totalförsvaret. Foto: John Nilsson/Länsstyrelsen Jämtlands län

Startskott för en längre process

Mötet på residenset är ett startskott på en process där myndigheter och näringsliv måste kroka arm för att förbättra länets motståndskraft mot samhällsstörningar – något hela samhället tjänar på.

Vi hade en mycket bra diskussion om företagens behov och ansvar och hur denna information kan nå ut till det enskilda företaget, summerade landshövding Marita Ljung efteråt. Vi har mycket jobb framför oss med att bygga upp totalförsvaret i länet, och näringslivet är en oerhört viktig del av den satsningen.

Kontakt

Maria Kanka

Beredskapsdirektör

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss