Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om licensjakt efter lodjur i Jämtlands län 2023

Länsstyrelsen i Jämtlands län har beslutat om licensjakt efter högst 21 lodjur i Jämtlands län.

Licensjakten får utföras inom sex jaktområden i länet. Jakten får bedrivas från och med den 1 mars 2023 till och med den 15 april 2023 eller den tidigare tidpunkt då jakten i respektive område avlyses.

Jakt får endast ske i enlighet med villkoren i beslutet.

Handlingarna finns tillgängliga under tiden 22 februari till 28 mars 2023 hos Länsstyrelsen, Residensgränd 7, Östersund samt här på webben.

Skicka eventuella synpunkter

Du kan skicka synpunkter via e-post till jamtland@lansstyrelsen.se eller per post till:

Länsstyrelsen Jämtland
831 86 ÖSTERSUND

Läs beslutet Pdf, 340 kB.

Kontakt