Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Orange vädervarning för hård vind och snö i fjällen

Symbol för orange vädervarning: Stående orange kvadrat med svart utropstecken inuti.

Orange vädervarning betyder ”Allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten”.

SMHI varnar för mycket hård vind i kombination med snöfall i västra delarna av Jämtlands län under fredagen den 3 mars, mellan klockan 05.00 och 20.00.

Ni som vistas i området rekommenderas att:

  • inte utsätta er själva och räddningspersonal för fara genom att ge er ut på fjället. Väderleken gör det mycket svårt att orientera sig och det är stor risk för förfrysning
  • lyssna på och sprida varningar från myndigheter, räddningspersonal och lokala turistorganisationer
  • följa trafikrekommendationer från Trafikverket, Länstrafiken, Sveriges Radios trafikredaktion och andra tillförlitliga källor
  • tänka på att många sportlovsgäster som vistas i fjällen just nu kan vara ovana vid hårt väder och kan behöva extra vägledning.

Läs mer om vädervarningen hos SMHI Länk till annan webbplats.

Vad betyder en orange vädervarning?

Allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten

Väderutveckling som kan medföra allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten samt allvarliga skador på egendom och miljö. Störningar i samhällsfunktioner är förväntade. Lokala variationer kan förekomma, därför kan särskilt utsatta miljöer, personer och enskilda fastigheter drabbas av mycket allvarliga skador. Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan också drabbas mycket allvarligt.

Vad ska du göra?

Allmänheten avråds från att genomföra aktiviteter som innebär utsatthet under förväntad väderutveckling samt uppmanas att vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för liv, miljö och egendom.

Vad ska offentlig verksamhet göra?

Offentlig verksamhet och samhällsinstanser bör överväga höjning av intern beredskap, vidta lämpliga förebyggande åtgärder, ombesörja att behövlig information når allmänheten samt anpassa verksamheter inför kommande väderutveckling.

Läs mer om vad de olika varningsnivåerna innebär på www.smhi.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Henrik Harr

Kommunikatör