Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut för bildande av naturreservatet Stor-Brättans
brandfält

Länsstyrelsen i Jämtlands län har beslutat om bildande av naturreservatet Stor-Brättans brandfält i Härjedalens kommun.

Beslutet berör fastigheterna Lillhärdals Kyrkby 47:5, 24:1 och 48:1 samt Lillhärdals Prästbord 1:1 och Lillhärdals-Östansjö s:2.

Handlingarna finns tillgängliga under tiden 2 till 29 mars 2023 hos Länsstyrelsen, Residensgränd 7, Östersund samt här på webben.

Skicka eventuella synpunkter

Eventuellt överklagande ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast 29 mars 2023. Ange Dnr. 511-6555-2022.

Du kan skicka synpunkter via e-post till jamtland@lansstyrelsen.se eller per post till:

Länsstyrelsen Jämtland
831 86 ÖSTERSUND

Läs beslutet Pdf, 6.9 MB.

Kontakt