Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Välkomna till fjälls och den femte årstiden!

Vy över vinterled med ledkryss

Foto: Mostphotos

Vårvintern är en av fjällturismens högsäsonger. Inför den 15 februari till och med den 19 april underhåller Länsstyrelsen de statliga vinterlederna i Jämtlands och Härjedalens fjällområden för att de ska vara säkra att färdas på.

Länsstyrelsen Jämtlands län förvaltar cirka 250 mil statliga leder och av dem är 150 mil vinterled. Under säsongen sker ett fortlöpande arbete med att säkra och underhålla vinterlederna. Detta gör vi för att se till att leder och isöverfarter är väl markerade, att broar är i gott skick samt att rastskydd är rustade med ved för eventuellt nödläge.

Allmänna förhållanden på våra vinterleder

Just nu skiljer sig förhållandena på lederna mycket åt inom olika delar av Jämtlands län. I skogslandet är det allmänt bra med snö, men på de leder som går över öppen fjällterräng kan snötäcket bitvis vara tunt. Snö- och isförhållanden kan växla snabbt beroende på vilket väder som råder. Uppmärksamhet och försiktighet gäller alltid vid färd över is.

Att tänka på innan du gör din fjälltur

Vinterlederna går övervägande igenom statliga regleringsområden. Vissa leder är också gemensamma för skidåkare och skoterförare. Färdas du med snöskoter avvik inte från lederna.
Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark för att undvika skador på mark och vegetation. Att ersätta sjöled med att välja land runt en sjö är därför inte tillåtet i reglerade områden.

Förbered dig väl och håll koll på väderprognosen. En rekommendation är att alltid ha med dig karta och kompass eller GPS samt annan säkerhetsutrustning. Träna och lär känna din utrustning innan du begär dig ut, då är du förberedd om olyckan är framme.

Kom ihåg att du själv alltid måste ta ansvar för din egen säkerhet.

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter om våra fjälleder och tillhörande anläggningar så är du välkommen att kontakta oss på följande adress.