Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Totalförsvarssamverkan i Jämtlands län

Lars Karlsson, chef för Norra militärregionen, och Marita Ljung, landshövding i Jämtlands län, sitter och pratar vid ett konferensbord.

Lars Karlsson, chef för Norra militärregionen, och landshövding Marita Ljung i samspråk inför totalförsvarsmötet.

Norra militärregionen och Länsstyrelsen bjöd på torsdagen in till ett möte om totalförsvarsutvecklingen och omvärldsläget.

En rad viktiga aktörer inom civilt försvar träffades på Länsstyrelsen den 2 februari för ett möte om totalförsvarssamverkan. På agendan stod bland annat en orientering om omvärldsläget och betydelsen för länet av en svensk Nato-anslutning.

Insatser för det civila skyddet

Förutom värdarna, landshövding Marita Ljung och Lars Karlsson, chef för Norra militärregionen, deltog de högsta cheferna och politikerna från länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen, samt cheferna för Jämtlands Räddningstjänstförbund och Polisområde Jämtland.

Deltagarna fick information om vilka insatser, inklusive övningar, som planeras till 2023 för att stärka det civila skyddet i länet. Exempelvis genomförs försvarsmaktsövningen Aurora under våren, vilket kommer att påverka både länet i stort och enskilda kommuner. Denna insats görs inom ramarna för Sveriges avtal om värdlandsstöd.

Tillsammans är vi starka

Den rena informationen om omvärldsläget och totalförsvarets utveckling följdes av en diskussion kring nästa steg – hur det framtida arbetet ska utvecklas i en riktning som stärker länets förmåga att stå emot allt från svårare samhällsstörningar till ytterst krig.

Det var värdefullt med en utvecklande dialog tillsammans med beslutsfattare i länet för ett stärkt totalförsvar, tillsammans är vi starka, sammanfattade Lars Karlsson och Marita Ljung.

Kontakt

Maria Kanka

Beredskapsdirektör

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss