Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu behöver vi stötta de småskaliga livsmedelsproducenterna

Många mathantverksföretag Eldrimner varit i kontakt med har det svårt ekonomiskt. Skälet är bland annat höga el- och drivmedelspriser. Dessutom har deras kunder fått mindre pengar att handla för.

En färsk enkät visar att de småskaliga livsmedelsproducenterna har ekonomiska svårigheter.

Eldrimner – nationellt resurscentrum som utvecklar små mathantverksföretag – arbetar därför med flera parallella aktiviteter för att stötta.

Under november startades en kampanj för att uppmärksamma konsumenter på vikten av att välja mathantverk. Inte enbart för att det smakar gott utan även för att stödja alla andra värden mathantverket bidrar till.

Konsumenter har mycket makt

– Vi vet att konsumenterna har stor makt genom sina val av mat. Vad vi väljer att köpa bidrar till en säker livsmedelsförsörjning, tryggade arbetstillfällen och minskad klimatpåverkan.

Det säger Madeliene Larsen Ivansson som är tillförordnad verksamhetschef på Eldrimner.

Vad kan länsstyrelserna i Sverige göra?

- Eldrimner är en del av Länsstyrelsen i Jämtlands län och har vänt sig till landshövding Marita Ljung. Den kontakten fortsätter och syftet är att se vad vår egen Länsstyrelse i Jämtland kan göra för mathantverkarna, säger Madeliene Larsen Ivansson.

- Alla länsstyrelser i Sverige kan underlätta för näringen inom sina egna områden. Ett sätt kan vara att handla mathantverkarnas produkter och använda dem på de 21 olika residensen, säger Madeliene Larsen Ivansson.

Mer arbete krävs


– Trots alla åtgärder så behövs fler och större insatser för att stötta mathantverksföretagen. Och trygga svensk livsmedelsförsörjning. Det krävs nya, politiska beslut som stöttar mathantverk så företagen kan leva vidare, både just nu och i framtiden.

Eldrimner i Ås, Jämtland, bidrar själva bland annat genom att sänka sina avgifter för utbildningar.

Fakta om Eldrimners enkät:

 • Enkäten från hösten 2022, visar övervägande dystra svar från landets mathantverksföretag.
 • Vissa upplever varken stora kostnadsökningar eller vikande besöksantal.
 • Många berättar om stor osäkerhet om kunderna kommer fortsätta att köpa mathantverk och besöka caféer.
 • De prishöjningar som många mathantverkare skulle behöva göra, bedöms vara för stora. Det innebär en risk att konsumenterna inte skulle fortsätta handla.
 • Bland de mathantverkare som säljer till restauranger svarar flera att de märkt av vikande efterfrågan.
 • Flera mathantverkare svarar att de redan fått säga upp personal. Vissa planerar att göra det.
 • En del mathantverkare tror att de kommer att behöva lägga ner sin verksamhet om situationen inte förändras.
 • Enkätsvaren visar också att skillnaderna i kostnadsökningar är väldigt stora. Utöver el- och drivmedelskostnader svarar många att till exempel kostnaden för förbrukningsmaterial och förpackningar ökat kraftigt.

Vad är Eldrimner?

 • Eldrimner Eldrimner bildades 1995 i Jämtlands län och blev nationellt resurscentrum 2005. Vi förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige och i Norden, i starten såväl som i utvecklingen av yrket.
 • Eldrimner hjälper dig som är företagare genom kurser, rådgivning, seminarier, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte, allt för att mathantverket ska blomstra. Hos oss är företagarna med och formar verksamheten.
 • Eldrimner har, via Länsstyrelsen i Jämtland, regeringens uppdrag att bedriva ett nationellt resurscentrum för mathantverk för att utveckla och bevara kunskap om mathantverk. Eldrimner finansieras av statliga medel och av EU:s landsbygdsprogram.
 • Eldrimners definition av mathantverk Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Dessa tillverkas av i huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården.
 • Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung. Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter.

Kontakt

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss