Höga flöden i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Halverad budget för att ta hand om värdefull natur i Jämtlands län

Skog

Foto Länsstyrelsen Jämtlands län

Länsstyrelsen i Jämtlands län får minskade anslag 2023 för arbetet med skydd och åtgärder i värdefull natur. Anslagsposten skötsel av skyddad natur minskar med nästan 70 procent jämfört med 2022, från drygt 39 miljoner till knappt 13 miljoner. Det är den kraftigaste minskningen bland anslagsposterna. Totalt minskar anslaget skötsel av värdefull natur med cirka 45 procent.

När det gäller skydd av natur minskar också utrymmet att ersätta markägare som vill skydda värdefull skog.

Anslagsposten åtgärder av värdefull natur innehåller även medel för rovdjursinventering, underhåll och upprustning av fjälleder. Dessa anslagsposter minskar mer marginellt, men kostnaderna för både underhåll av fjälleder och rovdjursinventering har å andra sidan ökat, vilket skapar utmaningar.

Lokala entreprenörer har upphandlats i stor omfattning under de senaste åren.

- Det är verkligen positivt för länet att vi kunnat bidra till sysselsättning i länets alla hörn, och att de förbättringar och tillgänglighetsanpassningar vi gjort gynnar och stimulerar det lokala friluftslivet. Vi har bland annat byggt broar och rastskydd, bytt spänger, gjort i ordning tillgänglighetsanpassade grillplatser, stigar och mycket annat. Utöver detta har vi också genomfört naturvårdande insatser, säger Bitti Jonasson, chef för Naturvårdsenheten vid Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Minskat ekonomiskt utrymme

- ­En omedelbar konsekvens av budgeten är att vi inte kommer att ha ekonomiskt utrymme för att upphandla lokala entreprenörer, annat än i mycket begränsad omfattning. Efter några år av satsningar behöver vi nu helt enkelt göra tuffa prioriteringar inom de ekonomiska ramar vi har genom att se över uppdrag, finansiering och arbetsfördelning. Det är ett arbete som nu pågår.- Vårt uppdrag är väldigt praktiskt och hands on när det gäller arbetet med till exempel skötsel av naturreservat och fjälleder; det är synligt för många. Men vi ska göra vårt bästa för att göra kloka prioriteringar nu när pengarna inte räcker för att täcka de behov som finns.

När det gäller skydd av värdefull natur, i första hand bildande av reservat, finns ett betydligt större behov och intresse hos privata markägare och skogsbolag att skydda värdefull natur, än vad anslaget medger.

- Det är helt enkelt betydligt fler markägare som väntar på värdering och ersättning av sin skog än vi har möjlighet att ersätta inom den nya budgetramen, säger Bitti Jonasson.

Pressmeddelande om minskade anslag på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss