Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Delar av naturreservat Rannåsen kommer att spärras av för provtagning

Flygbild över delar av naturreservatet Rannåsen. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Flygbild över delar av naturreservatet Rannåsen. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Den som rör sig i Lövlundaområdet kommer mötas av avspärrningar inom delar av området. Det beror på att Östersunds kommun under vintern och våren behöver jobba vidare med att provta och utreda de föroreningar som upptäckts i marken.

Lövlunda ligger i Rannåsens naturreservat. Innan området blev naturreservat fanns här en deponi för sopor - på den tiden kallad soptipp. En färsk provtagning av myrvattnet, som finns i marken där den gamla tippen legat, visar på förhöjda halter av PCB och flera metaller. Kommunen bedömer inte att det är farligt att vistas i området.

Länsstyrelsen Jämtlands län förvaltar naturreservat Rannåsen.

Mer information och svar på vanliga frågor om föroreningarna på Östersunds kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vid frågor om naturreservatet kontakta Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning.

Skicka e-post till naturvårdsförvaltningen

Vid frågor om provtagningen kontakta kundcenter, Östersunds kommun.

Skicka e-post till kundcenter Östersunds kommun


Kontakt

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss