Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Det samiska perspektivet lyftes när länets framtid diskuterades

Jerker Bexielus, ledare för det sydsamiska muséet Gaaltije, står på scen och säger att det det samiska samhället vill vara en aktiv del i den regionala utvecklingen.

- Vi i det samiska samhället vill vara en aktiv del i den regionala utvecklingen. Och det vi säger, vill vi ska höras och räknas. Det sa Gaaltijes ledare Jerker Bexelius när han talade på Peak Innovations framtidsdag.

Peak Innovations innovationsdag med framtidsspaning, var intressant och spännande. Företaget Kairos Future gav en bild av hur länet kan se ut år 2050. Och Jerker Bexelius lyfte det samiska samhällets perspektiv.

Landshövding Marita Ljung sår på scenen och berättar om hur hon ser länets framtid. - Fler vill bo här, fler företag vill etablera sig här. Fler bostäder för alla typer av plånböcker och typer av ägande. Fungerande flyg, snart är elflyget här, och restider till Stockholm med tåget på max fyra timmar från Östersund.

- Det här ser jag i framtiden. Fler vill bo här, fler företag vill etablera sig här. Fler bostäder för alla typer av plånböcker och typer av ägande. Fungerande flyg, snart är elflyget här, och restider till Stockholm med tåget på max fyra timmar från Östersund. Det sa landshövding Marita Ljung i sitt inledningsanförande.

Peak Innovations innovationsdag med framtidsspaning, lockade en stor publik. Representanter för bland annat kommuner, Region Jämtland Härjedalen och universitetet Miun, hade kommit. Samt företagare och statliga myndigheter.

Marita Ljung berättade om Samverket i Östersund som ett gott exempel på utveckling.

Gemensam arbetsplats för myndigheter

- Det är Sveriges första så kallade coworking-yta för offentliga aktörer. Det betyder att myndigheter, kommuner och regionen sitter på samma arbetsplats. Där samarbetar de runt vissa frågor och hjälper varandra, sa landshövdingen och fick applåder.

Företaget Kairos Future hade gjort ett framtidsscenario för länet

- Ett scenario är som ett minne från framtiden, berättade Karl Johan Tegnér från företaget.

200 000 invånare år 2050

Han hade en längre presentation och sa bland annat:

  • Färre personer kommer att ha för mycket att göra.
  • Smart teknik frigör kreativiteten.
  • Länet har cirka 200 000 invånare.
  • Länet blir den mest spännande regionen när det gäller bioekeonomi och besöksnäring.
    (Bioekonomi är ekonomi och samhällsutveckling som arbetar med förnybara resurser. Verksamheten består av produkter och tjänster från naturtillgångar som mark, skogoch sötvatten).

- I Jämtlands vet man att man är häftig år 2050. Och slår sig för bröstet, sa Karl Johan Tegnér.

Karl Johan Tegnér. står på scenen och säger att "Besökare som barn - boende som vuxen." är en slogan Jämtlands län använder år 2050.

"Besökare som barn. Boende som vuxen." - Det är en slogan ni i länet använder år 2050, sa Karl Johan Tegnér.

Jerker Bexelius - chef på muséet och kulturcentrat Gaaltije - berättade om det samiska samhällets syn på framtid, utveckling och resurser.

Han inledde med att berätta om det som håller på att hända i Östersund (Staare på sydsamiska) och länet.

Förebild i den samiska världen

- Vi kan bli en förebild i det samiska samhället. Vi har ett parlament på gång. Och det kommer att bli ett samiskt, politiskt centrum i Sverige. Det finns också chans att vi blir ett samiskt internationellt centrum och faktiskt ett folkrättsligt föredöme, berättade Jerker Bexelius.

När det gäller utveckling och framtid har man i det samiska samhället tre utgångspunkter:

  • Jorden, skogen, landskapen och marken.
  • traditionell kunskap och
  • balans.

Balans i beslut

- Vi har valt ordet balans i stället för hållbarhet. Hållbarhet är ett ord som det kan vara svårt att förhålla sig till. Ett beslut och en utveckling kan gynna vissa grupper men missgynna andra. Därför säger vi balans. Och det är väldigt viktigt att samiska intressen tillvaratas, sa Jerker Bexelius.

På scenen står moderator Mia Forsgren och Stefan Hallgren som berättade om hur unga människor tänker när det gäller bland annat fritid, boende och sociala medier.

Under panelsamtalet - som leddes av moderator Mia Forsgren - berättade Stefan Hallgren om hur unga människor tänker när det gäller bland annat fritid, boende och sociala medier. Han arbetar på Sundsvallsföretaget Ninetone och samarbetar med kändisar och artister.

Kontakt