Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny förvaltningsplan för stora rovdjur

Lodjur i snödriva

Länsstyrelsen i Jämtlands län har fastställt en ny regional förvaltningsplan för stora rovdjur som gäller för perioden 2023–2027.

Förvaltningsplanen omfattar rovdjuren björn, lodjur, järv och varg. Den nya förvaltningsplanen innebär inte några stora förändringar i länsstyrelsens arbete med rovdjursförvaltning, utan syftar till att beskriva hur förutsättningarna för rovdjuren ser ut i länet och hur den regionala förvaltningen av rovdjuren styrs och genomförs.

– Grunden i svensk rovdjursförvaltning är att rovdjurens antal och utbredning ska vara tillräckliga för att uppnå de regionala och nationella mål som finns för deras bevarande. Förvaltningen ska också verka för att konflikterna mellan människor och rovdjur kan minskas, säger Olov Hallquist, viltchef på Länsstyrelsen.

Förvaltningsplanen ska utgöra ett stöd för Länsstyrelsen i rovdjursförvaltningen. Den riktar sig också till berörda näringar och intressegrupper såväl som till den som är intresserad av att veta mer om länets rovdjursförvaltning.

– Med förvaltningsplanen vill Länsstyrelsen verka för att rovdjursförvaltningen i länet är tydlig, transparent och förutsägbar, säger Olov Hallquist.

Förvaltningsplan för stora rovdjur i Jämtlands län 2023-2027 Länk till annan webbplats.

Mer information

Bilagor till förvaltningsplanen och mer information om förvaltning av stora rovdjur

Kontakt

Rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss