Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu utökas parkeringsförbudet längs Storulvåvägen

Storulvåvägen

Foto: Alf Kjellström

Från och med den 1 februari 2023 är det ­­­förbjudet att parkera på vägrenen längs hela Storulvåvägen. Detta gäller varje år mellan 1 februari och 30 juni. Skälen är att underlätta snöröjningen och att räddningstjänstens fordon får lättare att komma fram.

– Räddningstjänstens, polisens och snöröjningens arbete, det vill säga människornas säkerhet i området, är av största vikt, säger landshövding Marita Ljung.

Sedan tidigare har det varit förbjudet att parkera i vägrenen på en del av vägen mellan 1 februari och 15 april.

Utöver detta finns också generella förbud mot parkering på markerad mötesplats och i terräng, som gäller alla vägar.

Otillåtet att parkera i terrängen

Att parkera på mötesplats eller att köra av vägen och parkera i terrängen utanför vägen, är alltså förbjudet sedan tidigare.

I och med det nya beslutet blir det förbjudet att parkera på hela vägrenen. Det betyder att det är förbjudet att parkera på eller i direkt anslutning till den asfalterade vägbanan längs hela vägen. Förbudet utökas från 15 april till 30 juni.

Här får du parkera

Det kommer fortsatt vara tillåtet att parkera på alla utmärkta parkeringsplatser i området.

  • Det finns cirka 150 parkeringsplatser vid fjällstationen.
  • Trafikverket har anlagt ett tjugotal parkeringsytor längs hela sträckan. Dessa har olika storlekar och uppskattas ha plats för cirka 150 fordon.
  • Det finns även möjlighet för besökare som ska till Blåhammaren att parkera vid Rundhögen, i stället för vid Storulvån.

Ansökan från Trafikverket

Det var Trafikverket som inkom med ansökan om att Länsstyrelsen bör utöka parkeringsförbudet längs Storulvåvägen. Anledningen var att arbetet med snöröjning försvårats på grund av att många fordon parkeras på vägrenen.

Länsstyrelsen har gjort en utredning av trafiksituationen på vägen. Trafikverket, Polismyndigheten, Åre kommun, Svenska Turistföreningen, Svenska Samernas Riksförbund och Handölsdalens sameby har yttrat sig och styrker förslaget om ett utökat förbud.

Utöver snöröjning har det även framkommit att polis- och räddningstjänstarbeten också varit svåra att utföra på grund av att bilar parkeras på vägrenen.

Kontakt

För frågor gällande trafikföreskrifter kontakta Theodor Sundin, förvaltningshandläggare.
Telefon 010-225 33 60
E-post theodor.sundin@lansstyrelsen.se

För frågor gällande friluftsliv, naturskydd och rennäring kontakta Göran Gabling, biträdande enhetschef.
Telefon 010-225 32 11
E-post goran.gabling@lansstyrelsen.se

Kontakt

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss