Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Östersund skrev på samarbetsavtal för våldförebyggande arbete

Kommunalråden Niklas Daoson och Effie Kourlos skriver på samarbetsavtalet tillsammans med landshövding Marita Ljung.

Kommunalråden Niklas Daoson och Effie Kourlos skrev på samarbetsavtalet tillsammans med landshövding Marita Ljung.

Nu har vi och Östersunds kommun skrivit på ett samarbetsavtal. Syftet är att minska mäns våld mot kvinnor.

Östersunds kommun har tagit beslut om att bedriva ett långsiktigt våldsförebyggande arbete.

Det innebär att vi på Länsstyrelsen bidrar med utbildning till de nyckelpersoner som har ansvar för att organisera arbetet i kommunen.

- Arbetet kräver en bredd av aktörer och kommunerna är en av dem. De har en viktig roll. Därför är det glädjande att vi gör det här, sa landshövding Marita Ljung.

Mål och syfte

Målet med insatsen är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att trygga barnens och ungas uppväxtvillkor. Syftet med insatsen är att bedriva ett våldsförebyggande arbete

  • Kommunen ska ta beslut om att bedriva ett långsiktigt våldsförebyggande arbete.
  • Länsstyrelsen ger stöd fram till det att kommunen har nått fram till ett väl förankrat och pågående våldsförebyggande arbete.

Läs handboken Inget att vänta på Pdf, 3.2 MB.

Kontakt

Jenny Einebrant

Samordnare Mäns våld mot kvinnor