Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sök bidrag för lokala vattenvårdsprojekt och fiskevårdsåtgärder

Handog. Foto: Bertil Bernhardsson/Mostphotos

Vill du förbättra någon vattenmiljö? Eller utveckla möjligheterna till bra fiske? Då är det dags att söka bidrag.

Den 28 februari är sista dagen för att söka årets bidrag för lokala vattenvårdsprojekt (kallas LOVA) och fiskevårdsåtgärder.

Vad är LOVA?

LOVA-bidraget kan sökas för projekt som bidrar till att förbättra vattenmiljön. Exempel är:

  • insatser mot övergödning,
  • minskad spridning av miljögifter från fritidsbåtar, eller
  • åtgärder som bidrar till att nå god ekologisk status i våra vatten. Det kan handla om att restaurera vattendrag.

Bidrag på högst 90 procent av kostnaderna

Bidraget kan sökas av kommuner. Även ideella sammanslutningar som olika typer av föreningar, kan ansöka.

För de flesta typer av åtgärder kan ni söka bidrag om upp till 80 procent av kostnaderna. I vissa fall kan man få bidrag upp till 90 procent av kostnaderna.

Mer information finns här på vår hemsida Länk till annan webbplats.

Fiskevårdsbidrag kan skydda vissa arter

Fiskevårdsbidraget ges till:

  • inventering och restaurering av vatten,
  • att ta fram förvaltnings- och fiskeplaner,
  • andra åtgärder kopplade till förvaltning av fisket och
  • bevarande av skyddsvärda arter och stammar av fisk.

Bidraget kan sökas av ideella föreningar som förvaltar fiskevatten. Även kommuner och fisketurismföretag, kan få bidrag.

Bidragsandelen är i normalfallet 50 procent av kostnaderna. Men – om särskilda skäl finns kan bidragsandelen bli högre.

Mer information finns på här vår hemsida Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner

Kontaktperson LOVA:
Ann-Kristin Eriksson, Vattenhandläggare,
ann-kristin.eriksson@lansstyrelsen.se
telefon 010-225 36 02

Kontaktpersoner Fiskevårdsbidraget:
Joakim Svensson, länsfiskekonsulent,
joakim.svensson@lansstyrelsen.se
telefon 010-225 32 21

Charlotte Ceder, Vattenhandläggare,
charlotte.ceder@lansstyrelsen.se
telefon 010-225 34 62

Kontakt