Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regionala rådet pratade om framtidens samarbete

Maria Kanka, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen och landshövding Marita Ljung. De bjöd in länets kommuner, Polismyndigheten, Försvarsmakten och regionen till ett möte för att bestämma den kommande inriktningen på det gemensamma arbetet.

Maria Kanka, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen och landshövding Marita Ljung. De bjöd in länets kommuner, Polismyndigheten, Försvarsmakten och regionen till ett möte för att bestämma den kommande inriktningen på det gemensamma arbetet.

- Hur samarbetar vi för att samhället ska fungera även om det inträffar en kris? Det ska vi tala om i dag, sa Marita Ljung då Regionala rådet träffades på Residenset.

Regionala rådet hade sitt senaste möte för ett år sedan. Sedan dess har mycket hänt.

- Höjda elpriser, invasionen av Ukraina och inflationen är nya faktorer vi måste anpassa oss efter, sa Marita Ljung inledningsvis. Lägg därtill en osäkrare säkerhetspolitisk situation.

- Nu behöver vi bestämma en fortsatt inriktning för det kommande samarbetet, fortsatte hon.

Trygga samhällets försörjning

Temat är samhällsberedskap - frågor om bland annat el- och livsmedelsförsörjning, kommunikationer och ett militärt försvar.

Landshövdingen tog utbildning, krigsorganisation, prioriteringar och försvarsmakten som exempel på viktiga frågor.

- I samband med en samhällsstörning är det viktigt att värna och hjälpa de svagaste i samhället genom att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, sa Marita Ljung.

Polismyndigheten och Försvarsmakten deltog vid mötet då framtidens samarbete diskuterades.

Polismyndigheten och Försvarsmakten deltog vid mötet då framtidens samarbete diskuterades.

- Vad är samhällsviktigt hos oss? frågade landshövdingen.

Länsstyrelsens beredskapsdirekör Maria Kanka uppmanade deltagarna att ta med rådets inriktning och beslut för genomförande till respektive organisation.

Bred förankring

- Arbetet med civil beredskap och försvarsvilja behöver förankras brett i alla organisationerna.

- Och alla verksamheter behöver se samhälls- och krisberedskap som en del i sitt ansvar för kontinuitet, sa Maria Kanka.

Kontakt

Maria Kanka

Beredskapsdirektör