• Eldningsförbud i länet

    Brandrisken är mycket stor i östra delarna av Jämtlands län. Eldningsförbud gäller från klockan 08.00 lördag den 10 juni i Bergs och Härjedalens kommuner, samt i områden öster om E45:an. Eldningsförbudet gäller fram tills det upphävs./ A fire ban has been issued for Berg and Härjedalen municipalities, and in all areas east of the E45 highway. It is in effect between Saturday, June 10 at 8.00 am and until it is revoked.

Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Marita odlade nya kontakter på Hushållningssällskapet

Hushållningssällskapet är en viktig aktör i länet när det gäller bland annat rådgivning till lantbrukare och skogsägare. På besöket deltog Länsstyrelsen ledningskoordinatorn på Länsstyrelsen Maria Anstett-Rim, ordförande Mats Gärd, vd Karin Ahlberg Eliasson och landshövding Marita Ljung.

Hushållningssällskapet är en viktig aktör i länet när det gäller bland annat rådgivning till lantbrukare och skogsägare. På besöket deltog Länsstyrelsen ledningskoordinatorn på Länsstyrelsen Maria Anstett-Rim, ordförande Mats Gärd, vd Karin Ahlberg Eliasson och landshövding Marita Ljung.

Med verksamhet sedan 1817 är Hushållningssällskapet en viktig part när det gäller länets försörjning samt jord- och skogsbruk.

- Hushållningssällskapet är en betydelsefull organisation i länet. Därför behöver jag besöka dem och lära känna både personalen och verksamheten bättre, sa landshövding Marita Ljung.

Karin Ahlberg Eliasson är vd på Hushållningssällskapet i länet. Hon informerade om verksamheten och lyfte särskilt rådgivning och konsultation till skogsägare och jordbrukare.

Karin Ahlberg Eliasson är vd på Hushållningssällskapet i länet. Hon informerade om verksamheten och lyfte särskilt rådgivning och konsultation till skogsägare och jordbrukare.

Hushållningssällskapets ändamål är att främja landsbygden utveckling genom att utveckla och förmedla kunskapet till nytta för dess näringar.

Som en del i att lära känna länet och dess aktörer, har landshövding Marita Ljung besökt många aktörer. Det gäller bland annat näringslivet, kommunerna, rennäringen och regionen. Många övriga organisationer har Marita Ljung också lärt känna. Nu kom turen till Hushållningssällskapet.

- Som landshövding är det helt avgörande att skaffa sig kunskap om länet. Att åka ut på besök är därför en viktig del i mitt arbete, sa landshövdingen.

På Hushållningssällskapet väntade ordförande Mats Gärd och vd Karin Ahlberg Eliasson som beskrev verksamheten.

Försörjningsbalansen i kommunerna

Sällskapet har tagit fram en modell för att beräkna försörjningsbalansen hos kommuner. Den visar vilka utvecklingsmöjligheter det finns inom kommunen och presenterar statistik.

- Försörjningsbalansen visar vad man producerar i en kommun och vilka behov som finns, berättade Karin Ahlberg Eliasson. Det handlar alltså om vi klarar matförsörjningen vid krig och kris.

Läs mer om försörjningsbalansen Länk till annan webbplats.

- Rådgivning och konsultation är ändå de viktigaste verksamheterna vi har, sa vd Karin Ahlberg Eliasson.

Utveckla landsbygden

Sällskapets verksamhetsidé är att genom kunskapsspridning stötta och hjälpa utvecklingen av lantbruket och landsbygden.

I länet driver sällskapet ett projekt som heter "Framtidens mat" som är ett samarbete mellan yngre konsumenter och länets producenter.

Läs mer på Hushållningssällskapets hemsida. Länk till annan webbplats.

Goda samtal och bygga personliga nätverk, är viktigt för landshövding Marita Ljung.

Goda samtal och bygga personliga nätverk, är viktigt för landshövding Marita Ljung.

Fakta om Hushållningssällskapet i Sverige:

  • Har 950 medarbetare
  • Det finns 15 regionala distrikt
  • Omsätter 900 miljoner kronor
  • Har 30 000 medlemmar

Kontakt

Maria Anstett-Rim

Ledningskoordinator