Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatklivet ger 142 miljoner till rötgasanläggning i länet

Investeringen i en rötgasanläggning för produktion av flytande biogas, skapar bränsle till fordon.

142 miljoner kronor. Det är det största beviljade projektet i länet. Pengarna går till investering för produktion av flytande biogas.

Nu har årets sista utlysning av Klimatklivet slutförts. Organisationer (företag, kommuner och föreningar) i Jämtlands län, har även 2022 visat stort intresse.

Totalt 57 ansökningar och anbud har inkommit under 2022. Tittar man på ansökningar per person, så har jämtarna det tredje största intresset i Sverige för att investera i teknik som minskar utsläppen.

Fortsatt intresse för laddstolpar

Många ansökningar gäller laddstolpar - så kallad publik laddinfrastruktur - för både personbilar och tunga fordon.

Utöver laddinfrastrukur så handlar det framförallt om ett stort intresse bland jordbruksföretagen i länet. Det gäller:

  • biogasanläggningar,
  • investeringar i eldrivna foderblandare och bevattningsanläggningar samt
  • inköp av eldrivna arbetsmaskiner.

Det största beviljade projektet i länet är investering i rötgasanläggning för produktion av flytande biogas. Det projektet har beviljats 142 miljoner kronor i stöd.

Fakta om Klimatklivet

  • Viktigt att komma ihåg är att både små och stora projektidéer är välkomna.
  • Klimatklivet är utformat för alla typer av investeringar som minskar utsläppen.
  • Nya ansökningsomgångar för Klimatklivet kommer 2023.
  • Klimatklivet är ett statligt stöd för organisationer för att investera i fossilfri teknik.
En laddplats för elbilar. Foto: mostphotos.se

Kontakt