Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gott samarbete kring totalförsvaret i norra Sverige

Sju personer står och sitter i samiska rummet i landshövdingens residens i Östersund.

Från vänster: Ronny (Säpo), Micael Säll Lindahl (regionpolischef polisregion Nord), Lars Karlsson (chef för militärregion nord), Berit Högman (landshövding i Västernorrlands län), Lotta Finstorp (landshövding Norrbottens län), Lars Lustig (länsråd i Västerbottens län) och Marita Ljung (landshövding i Jämtlands län). Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Samverkan mellan de fyra norrlänen fortsätter inom totalförsvarsfrågor. Den 8 november träffades chefer för länsstyrelserna, militären, polisen och säkerhetspolisen i Östersund för att säkra samarbetet inför nya utmaningar.

Det händer mycket i omvärlden, men grunderna för samarbetet i norrlänen ligger redan fast. Utgångspunkten är fortfarande dokumentet Regional handlingskraft – Handlingsplan för en sammanhängande planering av totalförsvaret i de fyra nordliga länen, som undertecknades i december 2021.

Dokumentet listar sex fokusområden, som alla berördes under mötet i Östersund:

  1. Beredskapsplaner och krigsorganisation
  2. Ledning och samverkan
  3. Försörjningsberedskap
  4. Ge och ta emot stöd
  5. Försvarsvilja
  6. Stärkt informations- och cybersäkerhet.

Jag är jättenöjd med den samverkan vi har kring totalförsvaret i norrlänen, summerade Marita Ljung efter mötet.

Kontakt

Maria Kanka

Beredskapsdirektör