Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut för bildande av naturreservatet Vålådalen Åre kommun, Jämtlands län

Länsstyrelsen har upprättat ett förslag till beslut, inklusive skötselplan, för naturreservatet Vålådalen.

Förslaget berör rättighetsinnehavare (markägare, fastighetsägare, arrendatorer, gemensamhetsanläggningar, fast bosatta i Fångåmon, Vallbo, Vålådalen och Östra Vålådalen som har undantag för skoterkörning i naturreservatet samt privata ägare till småhus på ofri grund i naturreservatet). Dessa delges härmed samt genom kungörelse i Post och Inrikes tidningar, Tidningen Härjedalen, Östersundsposten och Länstidningen 2 november 2022.
Förslaget finns tillgängligt hos Länsstyrelsen, Residensgränd 7 fram till och med den 14 december 2022.

Skicka eventuella synpunkter

Om du är rättighetsinnehavare och har synpunkter, skickas dessa digitalt till jamtland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen Jämtlands län, 831 86 Östersund.
Ange vilken rättighet det gäller och märk med diarienummer 511-7701-2022.
Länsstyrelsen tillhanda senast den 14 december 2022.


Kontakt