Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut för bildande av naturreservatet Stor-
Brättans brandfält i Härjedalens kommun, Jämtlands län

Länsstyrelsen i Jämtlands län har tagit fram ett förslag till beslut för bildande av naturreservat Stor-Brättans brandfält i Härjedalens kommun.

Förslaget berör delägare i vägsamfällighet Lillhärdals-Östansjö s:2 samt delägare i en oregistrerad samfällighet om samfällt fiske. Dessa delges härmed. Förslaget finns tillgängligt hos Länsstyrelsen, Residensgränd 7 och på webben fram till och med 30 november 2022.

Skicka eventuella synpunkter

Eventuella synpunkter skickas skriftligt till jamtland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Jämtlands län, 831 86 Östersund. Märk med diarienummer 511-6555-2022. Länsstyrelsen tillhanda senast den 30 november 2022.

Läs beslutet Pdf, 6.2 MB.


Kontakt