Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen bjöd in nyanställda till Residenset

Landshövdingen fikar i Residenset tillsammans med Anders Holgersson, Anders Hansson och Helene Olsson Sandal.

Anders Holgersson, Anders Hansson och Helene Olsson Sandal, var några av deltagarna som landshövdingen bjöd in till introduktionsdagen på Residenset.

Landshövding Marita Ljung fortsätter att bjuda in nyanställda och praktikanter till introduktionsdag på Residenset.

Länsstyrelsen särskilt sakkunniga Ingegärd Pettersson står framför en skärm och berättar om vårt arbete.

En av rubrikerna på introduktionsdagen var Jämställdhet. Länsstyrelsen särskilt sakkunniga Ingegärd Pettersson berättade om vårt arbete.

Introduktionsdag för praktikanter och nyanställda hålls på Residenset. Landshövding Marita Ljung bjuder in och berättar om vår verksamhet.

Landshövdingen och länsrådet Susanna Löfgren informerar om myndigheten och våra övergripande bidrag. Dessutom kommer kollegor och berättar om specialområden.

Under introduktionsdagen fick praktikanterna och de nyanställda information om bland annat:

  • jämställdhet
  • kommunikation
  • personalfrågor, så kallade HR-frågor (human resource) samt
  • fackliga organisationer.

Introduktionen avslutades med att landshövdingens sekreterare Anneli Zetterström tog med deltagarna på en rundvandring i Residenset.

Praktikanterna Anette Bergvall och Sofia Hansson-  samt vår nya digitala kommunikatör John Nilsson - sitter och dricker kaffe under en paus under introduktionsdagen på Residenset.

Praktikanterna Anette Bergvall och Sofia Hansson samt vår nya digitala kommunikatör John Nilsson, var några av deltagarna på introduktionsdagen på Residenset.

Kontakt

Maria Anstett-Rim

Ledningskoordinator