Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Begränsad framkomlighet vid naturreservat Revaberget

Vattenfall i skogen

Meån skapar ett vackert vattenfall i naturreservatet Revaberget. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands Län

Under hösten sker ett vägarbete i anslutning till naturreservatet Revaberget.

Under förra året påbörjades ett upprustningsarbete av väg i anslutning till naturreservatet Revaberget. Under hösten fortsätter arbetet där ett nytt slitlager bestående av ett lager finare grus kommer schacktas ut. Arbetet förväntas pågå under fyra veckor.

Du kan fortfarande besöka naturreservatet under den tiden som arbetet pågår, men framkomligheten kommer vara begränsad. Ta det försiktigt och visa hänsyn.

Kontakt

Felicia Forsberg

Naturvårdshandläggare