Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Marita Ljung deltog på Jamtlikonferens om kulturarvets värde

Museichef Olov Amelin förbereder kulturarvskonferensen "Samling kring lägerelden" tillsammans med landshövding Marita Ljung och Karin Thomasson. Hon är regionråd och 1:a vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

Museichef Olov Amelin förbereder kulturarvskonferensen "Samling kring lägerelden" tillsammans med landshövding Marita Ljung och Karin Thomasson. Karin är regionråd och 1:a vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

Temat var "Samling kring lägerelden" när Länsstyrelsen arrangerade en kulturarvskonferens på Jamtli. Medarrangörer var bland andra det sydsamiska kulturcentrat Gaaltije och Föreningsarkivet.

Landshövding Marita Ljung står med mikrofon i handen och håller ett inledningsanförande då hon talade om bland annat kulturarvets stora värde.

Landshövding Marita Ljung höll ett inledningsanförande då hon talade om bland annat kulturarvets stora värde.

Kulturarv är alla materiella och immateriella uttryck för mänsklig påverkan, till exempel lämningar, föremål, miljöer, verksamheter eller traditioner.

Riksantikvarieämbetet

Konferensen på Jamtli arrangerades av bland annat Eva Karlsson som arbetar med kulturmiljöfrågor på Länsstyrelsen. Motivet var att inspirera till nya tankar och idéer om hur vårt kulturarv både är - och kan vara - en resurs i regional utveckling.

Konferensen lockade till sig ett 50-tal engagerade personer som arbetar med historia och kulturarv i länet. Deltagarna fick information om exempelvis finansieringsmöjligheter och goda exempel från länet.

Värdet av olika kulturarv

Marita Ljung berättade om olika människors kulturarv och att alla allas berättelser är viktiga.

- Det finns flera medarbetare från Länsstyrelsen här i dag. Prata gärna med dem om vår roll och kom med förslag på hur vi kan fortsätta samarbetet med er för att utveckla kulturarvet i länet, sa landshövdingen.

Karin Thomasson - regionråd och 1:a vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden - berättade att hon försjönk in i den film av en levande eld som visades på en skärm på scenen.

Hon ställde frågan om vem det är som har rätt att använda kulturarv i olika sammanhäng. Hon tog exemplet att använda kulturarvet i marknadsföring.

Bra även med de svåra frågorna

- Jag hoppas på ett bra samtal i dag och tycker det är bra om vi ställer många frågor. Även svåra frågor, sa Karin Thomasson.

Christer Gustafsson, professor på Uppsala universitet, höll en föreläsning om vad kulturarv är. Han beskrev att det kan tolkas som spår och uttryck från det förflutna. Och att det i nutid har ett värde och används.

- Kulturarvet kan bidra till en känsla av gemenskap i samhället. Men också motsatsen, sa Christer Gustafsson.

Kontakt

Maria Anstett-Rim

Ledningskoordinator