Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Myndighetschefer träffas och delar med sig av erfarenheter

Lina Petrini arbetar med totalförsvarsfrågor på Länsstyrelsen. Hon står vid en skärm och visar bilder.

Lina Petrini arbetar med totalförsvarsfrågor på Länsstyrelsen. Under mötet med cheferna för länets myndigheter, berättade hon hur vi på Länsstyrelsen utvecklar vårt uppdrag med civilförsvarsfrågor.

Hur ser situationen ut på länets statliga myndigheter? Vilka hot och möjligheter finns? Landshövding Marita Ljung bjöd in till samtal om det.

Landshövdingen bjuder regelbundet in länets myndighetschefer för att diskutera gemensamma frågor och utmaningar.

Mötet inleddes med samtal om jämställdhetsarbete i Jämtlands län. Det var Ingegärd Pettersson – särskilt sakkunnig i jämställdhetsfrågor på Länsstyrelsen – som diskuterade aktuella och pågående frågor och aktiviteter.  

Rekryteringar och verksamhet

När länets myndighetscheferna träffades i Residenset pratade man om bland annat rekryteringar, säkerhet och verksamhet.

Lina Petrini – som arbetar med totalförsvarsfrågor på Länsstyrelsen – berättade om det arbete som pågår i landet när det gäller utveckling av vårt totalförsvar. Hon visade bilder och förklarade vilken som är vår roll. Och hur de olika, statliga myndigheterna samarbetar.

Landshövding Marita Ljung står framför en skärm.

Landshövding Marita Ljung bjöd in länets myndighetschefer för att prata om de olika myndigheternas uppdrag och utmaningar.

Försäkringskassan representerades av Annika Källgård. På myndigheten i Östersund arbetar i dag 900 personer. Hon nämnde också att en ny regering kan innebära nya regler.

– På Försäkringskassan har vi i dag högst prio på säkerhet, IT-frågor och lokaler.

Polismyndighetens utmaningar

David Westlin, biträdande polisområdeschef, berättade att myndigheten står inför stora utmaningar.

– Vi är hårt pressade på grund av problemen i stora och medelstora städer i södra Sverige. Det är ett stort fokus på våld och skjutningar, sa David Westlin som också berättade att det inte finns några utsatta områden i Region Nord.

Tillväxtanalys representant Kajsa Mattsson berättade om att de fått en ny situation efter covid.

– Nu har vi ett uppdrag att utreda samhällseffekterna av Ukrainakriget.

Statliga representanter sitt i Residenset och samtalar.

Polisen, Skatteverket, Trafikverket, Miun, Lantmäteriverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Tillväxtanalys och Trafikanalys var inbjudna av landshövding Marita Ljung till ännu ett möte för chefer på statliga myndigheter i länet.

Kontakt