Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets ripinventering i länet visar på en stabil population

Dalripa på fjället

Dalripa på fjället. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Rippopulationen i Jämtlands län inventeras varje år och nedan presenteras resultatet från 2022 års inventering på dalripa.

Årets ripinventering har genomförts med gott resultat. Trots en liten nedgång i antalet dalripor bedöms populationen vara stabil. Under 2018 års inventering noterades det högsta antalet dalripor sedan inventeringsserien påbörjades 1996. Trots att antalet dalripor nu minskat en aning sedan toppnoteringen 2018 är populationen fortsatt hög i länet.

Bild 1

Relativ förändring i total täthet (ripor/km2 normaliserade värden). Medeltätheten i Jämtland är i år 19.5 ripor/km2, i Västerbotten 11.1 ripor/km2 och i Norrbotten 20.7 ripor/km2.

Bild 2

Relativ förändring i kycklingar/par, normaliserade värden. Medelkullen i Jämtland är 4.1 kycklingar/par, i Västerbotten 4.4 kycklingar/par, och i Norrbotten 5.3 kycklingar/par

Bild 3

Relativ förändring i adulter/km2, normaliserade värden. Medelantalet adulter i Jämtland är 5.6 vuxna/km2, i Västerbotten 3.6 och i Norrbotten 5.1 adulter/km2.

Kontakt

Småviltjakt i Jämtlands län
Skicka e-post till Småviltjakt

Telefon 010-225 30 00
Telefontid: Måndag till fredag 09.00-12.00