Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya bidrag för flyktingguider och familjekontakter

I syfte att ytterligare stärka och utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter fördelar länsstyrelserna 30 miljoner kronor under hösten 2022. För Jämtlands län handlar det om 789 000 kronor som kan sökas mellan den 7 september och den 2 oktober. Bidraget kan sökas av kommuner.

Länsstyrelsen Jämtlands län prioriterar särskilt insatser som riktar sig till

  • föräldralediga och andra personer med små barn
  • insatser som stödjer språkinlärningen
  • insatser som kan öka föräldraledigas delaktighet i samhället.

Vi ser gärna att kommuners insatser sker i samarbete med aktörer i det civila samhället.

Ansök om bidrag för flyktingguider och familjekontakter via e-tjänsten på vår hemsida.

Kontakt

Magdalena Said

Integrationssamordnare

Therese Aronsson

Integrationssamordnare