Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Generaldirektören besökte länet under Vattenvårdsdagarna

Johan Ahlgren från Länsstyrelsen förklarar en ny, innovativ metod att kalka mot försurning. Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Jakob Granit lyssnar intresserat tillsammans med Annika Lundmark (Länsstyrelsen Jämtlands län) och Eva Mikaelsson (Länsstyrelsen i Västerbottens län).

Generaldirektör Jakob Granit från Havs- och vattenmyndigheten kom till Östersund i veckan. Anledningen var de vattenvårdsdagar vi arrangerade för andra länsstyrelser vi samarbeter med.

Vid Havs- och vattenmyndighetens besök, visades återställning efter flottning i Dammån.

Det var projekten Ecostreams for LIFE, Rivers of LIFE och GRIP on LIFE som samlade fyra länsstyrelser och Havs- och vattenmyndigheten.

Mötet innehöll ett besök i Dammån. Gruppen fick se kraftverket och fisktrappan men var även på Dammåns fiskecamp. Länsstyrelsens restaureringsarbete i Dammåns övre delar, stod också på programmet.

Jakob Granit - generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten - pratar om utformningen av fisktrappan vid Dammåns kraftverk med vattenenhetens chef Jens Fuchs.

Viktig projektsamverkan

Länsstyrelserna i Gävleborgs, Jämtlands, Västerbottens och Västernorrlands län, var representerade. De fyra länen driver flera omfattande EU-stödd projekt gemensamt.

Vid samtal om samarbetet sas bland annat följande:

  • Utmaningar att få med markägare och boende, i projektarbetena.
  • Stora projekt skapar innovation, utveckling och många möjligheter att arbeta bättre.
  • De största problemen för Norrlands vattendrag är flottning och vattenkraft.
  • Samarbetet inom projekten ger bra möjligheter för de fyra länsstyrelserna att lära av varandra.

Läs om Ecostreams for LIFE Länk till annan webbplats.

Vad är Rivers of LIFE? Länk till annan webbplats.

GRIP on LIFE - Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Jämtkrafts medarbetare Ante Rönnhed och Peter Nilsson redogjorde för verksamheten vid Dammåns kraftstation. Bland deltagarna fanns vår landshövding Marita Ljung och länsråd Susanna Löfgren.

Kontakt

Jens Fuchs

Enhetschef, Vattenenheten