Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skogssamtal i stället för skogskonflikt

Äng och i bakgrunden syns skog och fjäll

Skogen ska räcka till mycket. Exempel är virkesråvara och biologisk mångfald men även till friluftsliv och klimatnytta. I media målas svarta bilder upp av konflikter om skogen. I Västjämtland har vi i stället samlats i skogen. Vi lyssnar till och lär av varandra om skogens möjligheter och utmaningar. Det gäller nu och i framtiden.

Skogen är vår största naturresurs, en gigantisk solfångare som finns över hela landet. Den ger exportinkomster och är livsmiljö för många arter. Skogen har också en nyckelroll när det handlar om klimatnytta och omställning till en hållbar bioekonomi.

Men skogen räcker inte till allt. Kloka avvägningar och prioriteringar måste göras av våra politiker.

Skogsmöte med många deltagare

Skogsägare, skogsaktörer, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen bjöd därför in politiker och tjänstemän. De kom från riksdagen, regionen och kommunen. Parterna samlades i Kallbygden tisdag 23 augusti. Naturskyddsföreningen, Svenska Orienteringsförbundet och Handölsdalens Sameby fanns också representerade.

Mötets syfte var att ge ökad insikt om möjligheter och utmaningar för ett hållbart skogsbruk. Det gäller ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Skogsägarnas drivkrafter

Samtalen handlade också om hur skogsägarnas egna drivkrafter kan vårdas och stimuleras. På mötet diskuterades också vilka skogspolitiska förutsättningar som behövs.

Deltagarna tyckte dagen och samtalen var mycket givande. Vi tar detta som ett tecken på att vi med dialog som arbetsform kommer att lösa många intressemotsättningar.

Fysiska möten är viktiga

Ömsesidig insikt och förståelse skapas lättare i fysiska möten och samtal mellan människor än i mediala debatter och meningsutbyten i olika medier.

Linnea Forssén, Fria Skog, Hans Lantz, Norra Skog, Leif Härjegård, SCA, Annelie Johansson, Länsstyrelsens, Stina Moberg, Skogsstyrelsen, Jon Ocklind och Lennart Ocklinds stiftelse.

För mer information kontakta initiativtagaren Fredrik Eliasson 070-666 60 89 fredrik@asanova.se

Kontakt