Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Begränsad framkomlighet under hösten vid naturreservatet Döda fallet

Rampsystemet vid naturreservatet Döda fallet

Delar av rampsystemet vid naturreservatet Döda fallet. Foto: Rasmus Olsson/Unsplash

Ett större förbättringsarbete vid naturreservatet Döda fallet kommer att påbörjas vecka 36 och förväntas pågå fram till och med vecka 46. Den gamla rampen kommer då att bytas ut.

Syftet är att förbättra rampens standard och delvis förbättra tillgängligheten för området. Arbetet utförs i etapper och avstängning sker sektionsvis. Det innebär att det inte går att gå hela slingan runt på rampen under den tid som arbetet pågår. En kortare period kommer rampen att vara helt avstängd.

Du kan fortfarande besöka naturreservatet under den tiden som arbetet pågår, förutom att det inte går att besöka fallområdet den korta period rampen är helt avstängd.

Ta det försiktigt och visa hänsyn.

Kontakt

Felicia Forsberg

Naturvårdshandläggare

Fredrik Jonsson

Naturvårdshandläggare