Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Säkerhetsläget i länet vecka 32

Allé som leder upp till en bondgård.

Frösön, Östersunds kommun. Foto: Hamperium Photography/Mostphotos

Länets aktörer rapporterar fortsatt låg påverkan av kriget i Ukraina.

 

Antalet inrapporterade fall av covid-19 fortsätter dock att öka. Och bemanningsläget är fortfarande utmanande, berättar Region Jämtland-Härjedalen vecka 32.

Läget i länet vecka 32

 1. Region Jämtland-Härjedalen skriver följande i ett pressmeddelande onsdagen den 10 augusti:

  Antalet inrapporterade fall av covid-19 fortsätter öka.

  Bemanningsläget i hälso- och sjukvården är fortfarande utmanande – men vi ser inga tecken på att sjukfrånvaron ökar, utan nivån är i princip oförändrad jämfört med förra veckan.

  Region Jämtland Härjedalen befinner sig fortfarande i stabsläge för att noga följa hur läget utvecklar sig.

  Sammanfattningsvis kan sägas att nulägesbilden i Region Jämtland Härjedalen inte är unik utan liknar de utmaningar som finns inom hälso- och sjukvården i samtliga regioner.

 2. En god första skörd av grovfoder och bra väder för växtligheten gör att läget har förbättrats för länets djurproducenter. Omvärldsläget innebär dock fortsatt höga priser på bland annat kraftfoder, mineralgödsel och drivmedel.

Det här gör vi

 • Länsstyrelsens kansli för regional samverkan med anledning av invasionen av Ukraina arbetar vidare som vanligt under sommaren.
 • Vi rapporterar incidenter som avviker från normalbilden till berörd myndighet.
 • Vi ökar vaksamheten för desinformation, ryktesspridning och påverkanskampanjer i traditionella och sociala medier genom att bredda vår omvärldsbevakning och betona vikten av källkritik.
 • Rutiner för hantering av en eventuell brist på fällningskemikalier har utarbetats på regional nivå under ledning av länsstyrelsen tillsammans med den nationella arbetsgruppen inom uppdraget om kemikalier för vattenrening.

Regeringen har gett Länsstyrelsen i uppdrag att samordna och sammanställa lägesbilder med anledning av den ryska invasionen i Ukraina och den påverkan som invasionen får på det svenska samhället.

Varje vecka skriver därför Länsstyrelsen en lägesbild av hur händelseutvecklingen påverkar länet.

Lägesbilden sammanställs utifrån de rapporter som vi får in från kommuner, räddningstjänster och andra aktörer.

Kontakt

Claes Ahlström

Kommunikatör