Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bostadsmarknadsanalys visar på stora skillnader inom länet

Vy över bostadsområdet ”Storsjöstrand” i Östersund. Källa: Mostphotos.

Vy över bostadsområdet ”Storsjöstrand” i Östersund. Källa: Mostphotos.

Pandemin har bidragit till en ojämn utveckling på länets bostadsmarknad. Medan det blivit ett ökat tryck på bostäder i till exempel Åre, Vemdalen och delar av Östersund, märks ingen förändring i orter som Bräcke eller Stora Blåsjön. Det visar den regionala bostadsmarknadsanalys som Länsstyrelsen har gjort.
- Det här är trender som vi såg redan tidigare, men som förstärkts under pandemin, säger Pietro Marcianó, samhällsplanerare vid Länsstyrelsen Jämtlands län.

Möjligheterna att jobba på distans har ökat

Detta, liksom förändrade preferenser när det gäller livsstil och boende, har bidragit till nya invånare i delar av länet. Att många vill bo i Åre, Härjedalsfjällen, Ås och Östersund var tydligt redan tidigare, men är en trend som har förstärkts under pandemin. Efterfrågan på framförallt småhus har ökat.
- De som flyttar från storstäder till de här delarna av länet har ofta hög inkomst, tillgång till kapital och yrken som möjliggör distansarbete, säger Pietro Marcianó.

Utvecklingen är till stora delar positiv, men har också en baksida. Det blir svårare för människor med lägre löner och med jobb som inte går att utföra på distans att hitta bostäder till en rimlig kostnad i orter som har hög efterfrågan på bostäder.

Strukturella faktorer viktiga

Andra delar av länets bostadsmarknad har inte påverkats av pandemin. I flera kommuner fortsätter befolkningskurvan nedåt med en ökande andel äldre och allt färre yngre. Strukturella faktorer som fiberutbyggnad, kommunikationsförbindelser och tillgång till service och lokala arbetsmarknader påverkar möjligheterna att bo och arbeta på en ort. Det har inte blivit någon ny grön våg i exempelvis Strömsund, Bräcke eller Ragunda kommun.
- Pendlingsavstånd till arbetsplatsen och närhet till service spelar roll när människor väljer var de ska bo. Stora Blåsjön är till exempel en jättefin plats, men den ligger långt från andra större orter, säger Pietro Marcianó.

Fakta

Länsstyrelsen har i uppdrag att varje år ta fram en regional analys av bostadsmarknaden i länet. I årets analys har Länsstyrelsen analyserat statistik för olika typer av hushåll samt fört en närmare dialog med kommunerna utifrån de svar de lämnat i bostadsmarknadsenkäten. Analysen innehåller också en översiktlig redovisning av förändringar på bostadsmarknaden till följd av pandemin.
Läs rapporten Bostadsmarknadsanalys 2022 - En lägesbild över bostadsmarknaden i Jämtlands län Länk till annan webbplats.

Kontakt

Pietro Marcianó

Samhällsplanerare