Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Säkerhetsläget i länet vecka 30

Allé som leder upp till en bondgård.

Frösön, Östersunds kommun. Foto: Hamperium Photography/Mostphotos

Länsstyrelsen jobbar kontinuerligt med att sammanställa en lägesbild om hur länet påverkas av kriget i Ukraina. Och varje vecka skickas den till bland annat kommuner, polisen och regionen.

Regeringen har gett Länsstyrelsen i uppdrag att samordna och sammanställa lägesbilder med anledning av den ryska invasionen i Ukraina och den påverkan som invasionen får på det svenska samhället.

Varje vecka skriver därför Länsstyrelsen en lägesbild av hur händelseutvecklingen påverkar länet.

Lägesbilden sammanställs utifrån de rapporter som vi får in från kommuner, räddningstjänster och andra aktörer.

Nedan presenteras en sammanfattning av lägesbilden för vecka 30.

Läget i länet vecka 30

  • Länets aktörer rapporterar fortsatt låg påverkan av Ukraina-krisen.
  • Region Jämtland-Härjedalen rapporterar för närvarande måttlig påverkan men den ökade förekomsten av Covid-19 förväntas få konsekvenser på en redan ansträngd sommarsituation.
  • En god första skörd av grovfoder och bra väder för växtligheten gör att läget har förbättrats för länets djurproducenter. Omvärldsläget innebär dock fortsatt höga priser på bland annat kraftfoder, mineralgödsel och drivmedel.
  • Enligt Migrationsverket har 306 flyktingar från Ukraina beviljats tillfälligt skydd i länet. Ytterligare 40 har ansökt och väntar på besked. Fyra ensamkommande barn finns i länet.

Det här gör vi

  • Länsstyrelsens kansli för regional samverkan med anledning av invasionen av Ukraina arbetar vidare som vanligt under sommaren.
  • Vi rapporterar incidenter som avviker från normalbilden till berörd myndighet.
  • Vi ökar vaksamheten för desinformation, ryktesspridning och påverkanskampanjer i traditionella och sociala medier genom att bredda vår omvärldsbevakning och betona vikten av källkritik.
  • Rutiner för hantering av en eventuell brist på fällningskemikalier har utarbetats på regional nivå under ledning av länsstyrelsen tillsammans med den nationella arbetsgruppen inom uppdraget om kemikalier för vattenrening.

Nationell lägesbild

Länsstyrelsernas nationella samordningskansli sammanställer varje vecka samtliga läns lägesbilder och publicerar efter det en nationell lägesbeskrivning, som på en övergripande nivå sammanfattar de effekter, utmaningar och åtgärder som aktörerna i länen har identifierat.

Nationell lägesbild 26 juli Länk till annan webbplats.

Kontakt

Alexandra Kärnlund

Kommunikationschef