Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inbjudan till samråd om publik laddinfrastruktur

Elbil på laddningsstation. 

Länsstyrelserna bjuder in till digitalt samråd inför Klimatklivets nästa utlysning om stöd till publik laddinfrastruktur. Mellan 23 augusti och 2 september kan synpunkter lämnas till Länsstyrelsen.

Samrådet syftar till att ta reda på om etablering av publik laddinfrastruktur enligt vissa kriterier planeras inom de närmaste tre åren och i så fall var. Det är också en möjlighet att ge inspel på behovet av laddinfrastruktur och möjligheterna till stöd.

Målgrupp för samråd

Samrådet riktar sig till operatörer av laddinfrastruktur, kommuner, kommunala bolag, branschorganisationer, fastighetsägare och andra intressenter som vill bygga ut laddinfrastruktur. Eller som på annat sätt berörs av länets utveckling avseende laddinfrastruktur.

När och hur

Handlingar för samrådet i form av kartunderlag, utlysningskriterier samt frågeformulär finns tillgängliga på Länsstyrelsens webbplats under perioden 23 augusti till och med 2 september 2022. Synpunkter lämnas skriftligt till länsstyrelsen.

Inbjudan till samråd Pdf, 45.4 kB.

Kontakt

Jimmy Nilsson

Miljömålssamordnare