Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu byggs fler laddstationer för tung trafik i Jämtlands län

Ellastbil

I höst kommer nya publika laddstationer för tunga fordon att uppföras i Sveg, Brunflo, Järpen och Östersund. Detta efter att investeringsstöd beviljats till Lundstams Återvinning AB, LIR Teknik AB och Allego Sweden AB.

Totalt ska 1,5 miljarder kronor fördelas till aktörer som vill gå samman för att bygga upp en regional infrastruktur med strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el och vätgas.

Bedömningen av strategisk placering av ladd- och tankstationerna i Jämtlands län har gjorts av Länsstyrelsen efter breda aktörsdialoger som genomförts i Miljö- och klimatrådets Länk till annan webbplats. regi.

Totalt runt om i Sverige har Energimyndigheten hittills beviljat stöd till 139 laddstationer, 12 vätgastankstationer och en kombinerad ladd- och vätgastankstation.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Lars Jonsson

Samordnare hållbar samhällsutveckling