Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Säkerhetsläget i länet vecka 28

Allé som leder upp till en bondgård.

Frösön, Östersunds kommun. Foto: Hamperium Photography/Mostphotos

Varje vecka sammanställer Länsstyrelsen en lägesbild av hur kriget i Ukraina påverkar Jämtlands län.

Regeringen har gett Länsstyrelsen i uppdrag att samordna och sammanställa lägesbilder med anledning av den ryska invasionen i Ukraina och den påverkan som invasionen får på det svenska samhället.

Varje vecka skriver därför Länsstyrelsen en lägesbild av hur händelseutvecklingen påverkar länet. Lägesbilden sammanställs utifrån de rapporter som vi får in från kommuner, räddningstjänster och andra aktörer. Nedan presenteras en sammanfattning av veckans lägesbild.

Läget i länet vecka 28

  • Av åtta kommuner rapporterar sju ingen påverkan. En kommun rapporterar fortsatt måttlig påverkan. En kommun rapporterar att man för närvarande har en viss brist på boendeplatser.
  • Region Jämtland-Härjedalen rapporterar måttlig påverkan. Den ökade förekomsten av Covid-19 kan få stora konsekvenser på en redan ansträngd sommarsituation.
  • Länets lantbrukare upplever fortsatt osäkerhet kring framtiden. Omvärldsläget innebär höga priser på bland annat kraftfoder, mineralgödsel och drivmedel.
  • Enligt Migrationsverket har 269 flyktingar från Ukraina beviljats tillfälligt skydd i länet. Ytterligare 16 har ansökt och väntar på besked. Tre ensamkommande barn finns i länet.

Det här gör vi

  • Länsstyrelsens kansli för regional samverkan med anledning av invasionen av Ukraina arbetar vidare som vanligt under sommaren.
  • Vi rapporterar incidenter som avviker från normalbilden till berörd myndighet.
  • Vi ökar vaksamheten för desinformation, ryktesspridning och påverkanskampanjer i traditionella och sociala medier genom att bredda vår omvärldsbevakning och betona vikten av källkritik.
  • Rutiner för hantering av en eventuell brist på fällningskemikalier har utarbetats på regional nivå under ledning av länsstyrelsen tillsammans med den nationella arbetsgruppen inom uppdraget om kemikalier för vattenrening.

Nationell lägesbild

Länsstyrelsernas nationella samordningskansli sammanställer varje vecka samtliga läns lägesbilder och publicerar efter det en nationell lägesbeskrivning, som på en övergripande nivå sammanfattar de effekter, utmaningar och åtgärder som aktörerna i länen har identifierat.

Länsstyrelsernas samlade nationella lägesbild den 12 juli 2022 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Alexandra Kärnlund

Kommunikationschef